Reguleringer hindrer bensinstasjoner å bygge ut ladetilbudet

shell

En fersk undersøkelse viser at 77 prosent av norske bensinstasjonsforhandlere forventer økt etterspørsel etter hurtiglading de neste 6 månedene, samtidig vil kun 9 prosent etablere hurtigladetilbud på kort sikt. Årsaken er for dårlige rammevilkår for utbygging av ladestasjoner.

− Spørreundersøkelsen avdekker et stort gap mellom alle som oppgir at de forventer økt etterspørsel etter hurtiglading, og de som faktisk har planer om å imøtekomme etterspørselen gjennom å etablere nye hurtigladetilbud, sier Iman Winkelman, leder av Virke Servicehandel.

Virke Servicehandel har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer for å kartlegge hvordan den norske bensinstasjonsbransjen er rustet i møte med veksten i antall elbiler. Innen 2025 vil det være 800.000 elbiler på norske veier. Elbilforeningen og NAF har beregnet at det må bygges mellom 5.000 og 8.000 hurtigladere de nærmeste årene for å unngå kapasitetsproblemer og lange ladekøer.

− Overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner med tilbud om hurtiglading er avgjørende for å kunne tilby bilister et godt servicetilbud langs norske veier i fremtiden, forteller Winkelman.

Mange steder er det ikke tilstrekkelig el-infrastruktur for etablering av hurtigladetilbud for elbiler. Ved etablering fører dette til at bensinstasjonsforhandlere må betale for graving, kabling og eventuelt nye nettstasjoner.

− For å få fart på utbyggingen av ladetilbudene langs norske veier må det først sørges for bedre tilgang på grunnleggende infrastruktur, slik at etablering av ladestasjoner blir enklere, sier Winkelman.

Dagens prismodell på elektrisitet innebærer at de som tilbyr hurtiglading må betale nettleie som inkluderer et effektledd. Denne prismodellen medfører høye faste kostnader for ladetilbud der etterspørselen varierer mye fra dag til dag, og gjør tilbudet mer begrenset sammenlignet med hva som er tilfellet i bynære områder.

− Effekttariffen bør tilrettelegges slik at det blir mer lønnsomt å bygge ut flere ladestasjoner, og myndighetene bør få fortgang i arbeidet slik at tilbudet kan bli bedre i distriktene. Mange medlemmer rapporterer også at kommunenes saksbehandlingstid varierer stort, og at dette i enkelte tilfeller medfører betydelige forsinkelser i planer om etablering av ladetilbud, avslutter Winkelman.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.