Regjeringen styrer mot nedleggelse av nærskipsfarten

Kystrederiene

Den nye regjeringen la i dag frem sitt forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til nettolønnsordningen og den varslete innføringen av CO2-avgiften. 

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem av regjeringen til Erna Solberg, var det foreslått en økning på CO2-avgiften på 28%, noe som vil medfører store ekstrakostnader for norske rederier. Regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften svekker skipsfartsnasjon konkurranseevne både mot internasjonale aktører og mot vei.

– Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Mange av medlemsrederier er familieeide rederier langs kysten, som sysselsetter i distriktene og som opererer i markeder med lave marginer. Å øke avgiftene for disse vil redusere evnen til flåtefornyelse og bidra til konkurs eller utflagging.

– Våre medlemmer har vært tydelig på at de ønsker å ta sin del av ansvaret i det grønne skiftet, men slik regjeringen legger opp til dette nå styrer de mot en nedleggelse av den norske nærskipsfarten. Statsbudsjettet er nå konkurransevridende, både mot veitransport, men også mot utenlandske aktører i norske farvann. Denne regjeringen prioriterer ikke å beskytte norske arbeidsplasser, samtidig som de heller ikke prioriterer sjøtransport som er beviselig den mest miljøvennlige transportformen. Vi vil dermed aldri får den godsoverføringen fra vei til sjø som er politisk vedtatt, sier Borge.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Kystrederiene er svært negativ til at det settes et makstak på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Regjeringen foreslår å innføre tak på tilskuddsordningen for sjøfolk ansatt på NOR registrerte frakte fartøy på kr 220 000 kr. Dette er en sterk svekkelse av dagens ordning, som ikke har noe makstak.

Ordningen er det viktigste rammevilkåret til sjøtransporten og en gjeninnføring av taket vil gjøre det svært utfordrende for rederiene å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Og i kombinasjon med den foreslåtte CO2-avgiften kan dette bety en sterk nedbygging og slutten av norsk nærskipsfart. Både tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og sjømannsfradrag sørger for at den norske maritime næringen kan ansette dyktige sjøfolk med høy kompetanse. Uten disse ordningene vil sjøfolkenes og næringens konkurransekraft svekkes dramatisk og det er en reell fare for utflagging av den norske flåten som opererer langs kysten i dag.

Regjeringen vil med en slik nedbygging også sterkt redusere den viktige kompetansen som skal sikre at Norge også i fremtiden er en sterk havnasjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.