Regjeringen ødelegger kompensasjonsordningen

Regnskap Norge

Regnskap Norge er kritisk og advarer mot at ordningen står i fare for å virke mot sin hensikt når regjeringen nå foreslår at selskaper som har overskudd i 2021 eller deler ut utbytte i 2022 eller 2023 skal betale tilbake mottatt kontantstøtte.

Næringsdepartementet vurderer nå høringsinnspill på forslaget om å videreføre tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall.

– I dagens regelverk er det en betingelse at bedriften må ha hatt stort omsetningsfall grunnet koronapandemien, og dessuten har underskudd i perioden tilskuddet gjelder. Det siste vilkåret kom inn i mars i fjor. Nå foreslår regjeringen at de som eventuelt får overskudd i hele 2021 skal miste retten til å beholde tilskudd mottatt for november eller desember. Tilsvarende vil gjelde tilskudd som mottas i 2022. Her kommer med andre ord en tilbakebetalingsplikt, som i verste fall sender bedriften ut i store økonomiske problemer og konkurs. Hvis dette skjer, vil ordningen virke mot sin hensikt. Vi mener det må være tilstrekkelig at bedriften har underskudd i tilskuddsperioden, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. 

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

– Tilskuddsordningen handler om å sikre bedriftenes likviditet for å komme gjennom en vanskelig periode, slik at de får dekket sine faste uunngåelige kostnader. Om selskapet har tjent penger gjennom sommeren og høsten, behøver det ikke tilsi at det har nok penger til å komme gjennom en ny vinter med lav eller ingen omsetning. Politikerne er for opptatt av de store bedriftene. Denne ordningen handler vel så mye om drosjeeiere, utelivsbedrifterog andre småbedrifter som har regninger de må forsøke å betale, fortsetter Aale-Hansen.

– Regnskap Norge er grunnleggende positiv til at kompensasjonsordningen videreføres gjennom vinteren. Ordningen er viktig for mange bedrifter som sliter i koronapandemien. Vi mener det er viktig at vi klarer å beholde levedyktige bedrifter gjennom pandemien, fremfor å sende enda flere til NAV. Vi må derfor ikke se oss blinde på at noen bedrifter kom heldig ut av tilskuddsordninger i 2020, hvor det var langt snillere regler enn i 2021.

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

Regjeringen ønsker videre å innføre krav om at mottatt tilskudd tilbakebetales før foretakene vedtar eller utbetaler utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger.

– Vi forstår dette slik at foretak som vedtok utbytte før pandemiens seneste oppblomstring, eksempelvis i oktober 2021, og som utbetaler dette etter at forskriftsbestemmelsen trer i kraft, blir rammet. Etter vårt skjønn er dette urimelig, blant annet fordi dette kan være bedrifter som lojalt har forholdt seg til å avvente med å utbetale utbytte til situasjonen ble mer avklart, sier Aale-Hansen og avslutter: – Tilskuddsordningen er ment som støtte for å bidra med likviditet i en begrenset periode for å bidra til overlevelsesevne. Det å legge bånd på hvordan midler i foretak forvaltes ut 2023, innebærer en innlåsing som blant annet er til hinder for utvikling av nye arbeidsplasser, noe vi antar regjeringen ikke ønsker. Dersom kravet skal innføres, må det være tilstrekkelig at det settes slike begrensninger for i år. 

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Vi håper alle på en blomstrende sommer og praktfull høst, så la oss ikke sette begrensninger som lar de mørke skyene henge over oss i hele to år til.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.