Regjeringen fortsetter en riktig omlegging

harald møller

Harald A. Møller AS er fornøyd med de signalene som kommer fra regjeringen i statsbudsjett for 2020.

– Dette bidrar til å sikre fortsatt omstilling til nullutslipp i bilparken, gjennom å videreføre de insentivene som fortsatt er helt avgjørende for at forbrukerne velger nullutslippsalternativene, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Ulf Tore Hekneby er glad for at Regjeringen gjentar 2025-målet om at alle nye personbiler solgt fra 2025 skal være nullutslippskjøretøy.

I Granavolden-plattformen skriver regjeringen at «nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen ev engangsavgiften forsterkes». I revidert nasjonalbudsjett 2019 varslet regjeringen at de ville følge opp dette i statsbudsjett for 2020, noe som ble bekreftet igjen i dag med fremleggelsen av nasjonalbudsjettet. Her heter det: «Nye utslippsverdier (WLTP) i engangsavgiften for personbiler innføres provenynøytralt ved å nedjustere satser og oppjustere innslagspunkter i CO2-komponenten.»

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

–  Det har vært et langsiktig arbeid å få til overgangen fra gammel standard for måleverdier til WLTP hvor bransjen og myndighetene har spilt på lag. Dette skaper forutsigbarhet for forbrukerne og forhandlerne som er viktig i den omstillingen bilbransjen står i, sier Hekneby.

Regjeringen viderefører målsetningen om at alle nye personbiler som selges i Norge fra 2025 skal være utslippsfrie. For Harald A. Møller AS er det viktig å understreke at 2025-målet er tuftet på bred politisk enighet.

–  Vi er godt i rute for å klare 2025-målet. Men MVA-fritaket og de øvrige finansielle insentivene må videreføres om vi skal nå ambisjonen, noe vi er glade for at regjeringen også tar hensyn til i budsjettet. Det tar tid før man kommer opp i et stort nok volum elbiler til at det påvirker produksjonskostnadene og prisene tilstrekkelig, og dette må ses i sammenheng med videreføringen av insentivene overfor forbruker, sier Hekneby.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

–  Nå er det viktig at regjeringen på sikt holder fast på de insentivene som til nå har virket så positivt og fortsetter utbygging av ladeinfrastruktur over hele landet, påpeker Hekneby.

Harald A. Møller AS står for den norske importen av bilmerkene Volkswagen, Audi, ŠKODA og SEAT, i tillegg til Volkswagen Nyttekjøretøy. Alle disse er merkevarer med store ambisjoner for elektrifisering av bilparken. Harald A. Møller AS har gjennom flere år tatt store investeringer for å legge ytterligere til rette for salg av nullutslippskjøretøy i det norske markedet, i samarbeid med sitt forhandlernettverk.

– I den langsiktige planleggingen har Harald A. Møller AS lagt til grunn at vi fra 2025 utelukkende selger fullelektriske personbiler. Vi vil jobbe aktivt for at 2025-målet om nullutslipp skal opprettholdes, understreker Hekneby.

Les også:  Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

Regjeringen har også tidligere varslet at overgangen til WLTP for nyttkjøretøy først kommer i 2021. Det er en tidslinje Harald A. Møller AS støtter.

–  Vi ser frem til godt samarbeid med myndighetene i innføringen av WLTP, for å bidra til at det ikke skapes unødvendig usikkerhet i denne overgangen, understreker Hekneby.

–  Vi står ovenfor et omfattende skifte for de nyttekjøretøyene som er en del av 2025-målet. Her har regjeringen satset på ny støtteordning hos Enova, men vi ser for oss at ambisjonen må økes betraktelig skal målsetningene være innenfor rekkevidde, sier Hekneby.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.