Råder legene til å begrense forskrivningen av blå resept

lege

– Ingen leger skal risikere å bli bøtelagt for å skrive ut medisiner på blå resept. Derfor råder vi nå våre medlemmer til å begrense forskrivningen til et minimum, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Fra 1. januar risikerer alle leger å bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept i strid med regelverket. Straffegebyr er uakseptabelt.Legeforeningen reagerer derfor kraftig.

Inntil regjeringen gjør det klart at reglene om straffegebyr fryses og at det tas tydelige grep for å få dem fjernet, mener Legeforeningen at risikoen for medlemmene som forvalter ordningen er for høy. 

– Vi råder derfor våre medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden, sier Rime.

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Samtidig er Legeforeningen tydelig på at den enkelte lege særlig må vurdere sårbare pasientgrupper som ikke vil være i stand til å søke refusjon hos Helfo.

Legepresidenten peker på at det ikke holder med et redusert straffegebyr, som helseministeren har varslet.

– Dette er en prinsipiell sak. Straffegebyr som sanksjon må bort, sier Rime.

Straffegebyret per nå på inntil 213 000 kroner kan ramme alle leger, både ansatte og næringsdrivende. Leger er blant yrkesgruppene i Norge som er underlagt aller flest lov- og forskriftskrav, med mulighet for straff og tilsynssanksjoner. Nå innføres altså enda en individuell straffereaksjon, med lavt skyldkrav.

– I en tid der politikere snakker varmt om behovet for en tillitsreform, er sanksjoner i form av bøter et grelt eksempel på det motsatte. Straffegebyr er uttrykk for en dyp mistillit til den jobben legene gjør på vegne av pasientene og samfunnet. Dette er helt feil vei å gå, sier Rime.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Blåreseptordningen går ut på at legene vurderer om pasienten oppfyller vilkårene for at staten skal dekke medisinkostnadene. Legene gjør altså et sakkyndig arbeid på trygdens og offentlighetens vegne. Oppgaven innebærer stor grad av skjønn, og ofte overtar man en forskrivning som andre behandlere har startet. Risikoen for straffegebyr vil føre til at leger må bruke mye tid på å sikre seg fullstendig, noe som vil gi mindre tid til pasientbehandling. 

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

– Om myndighetene ikke lenger har tillit til måten legene utfører denne oppgaven på, må de være forberedt på å utføre den selv. Myndighetene skyver dermed ansvaret for dette over i hendene på pasientene, sier Rime.

Også Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes fellesforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stoffskifteforbundet og Norges Astma- og allergiforbund krever at regjeringen tar initiativ til en lovendring og fjerner overtredelsesgebyret. Deres bekymring er at konsekvensene vil ramme de mest sårbare pasientgruppene aller hardest og bidra til større sosial ulikhet i helse. 

– Det er en bekymring Legeforeningen deler fullt og helt. Hvis tilliten hos legene og pasientene skal gjenvinnes, må regjeringen trekke straffegebyret tilbake, slår Rime fast.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.