Positive skattesignaler i regjeringsplattformen

Skattebetalerforeningen

Først og fremst er det gledelig at det settes et tak på eiendomsskatten, trekker adm. dir. i Skattebetalerforeningen, Karine Ugland Virik, frem.

– Eiendomsskatten rammer alle som eier bolig og fritidseiendom. Disse eiendommene er kjøpt av beskattede midler, og både vedlikehold og påkostninger er også gjenstand for merverdiavgift. Når det nå settes et tak for eiendomsskatten bidrar regjeringen samtidig til større grad av likebehandling kommunene i mellom. Det er positivt, sier Ugland Virik.

Les også:  Nye tall: Bodø kommune er den 64. dyreste kommunen å eie bolig

Selv om reduksjoner i det totale skatte- og avgiftsnivået ikke er konkretisert er dette også positive signaler, sett med skattyternes øyne. Det sammen gjelder for endringer og insentiver som åpner for å gjøre det enklere å få utført tjenester i hjemmet.

– Fradragsrett for hvit vaskehjelp kan være ett av virkemidlene her, og er noe Skattebetalerforeningen kan støtte dersom ordningen vil kunne bekjempe svart arbeid og regelverket samtidig blir enkelt og treffende.

Les også:  Nye tall: Bodø kommune er den 64. dyreste kommunen å eie bolig

For næringslivet er det særlig gledelig at et komplisert og omfattende merverdiavgiftsregelverk skal gjennomgås og forenkles i tillegg til at formuesskatt på arbeidende kapital skal reduseres.

I tillegg gis det føringer for at minstefradraget skal opprettholdes for personlige skattytere og at et tilsvarende fradrag skal vurderes for de som driver selvstendig næringsvirksomhet.

– Under forutsetning av at et nytt fradrag for næringsdrivende ikke går på bekostning av minstefradraget for personlige skattytere er Skattebetalerforeningen også positive til å utrede dette nærmere, avslutter Ugland Virik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.