Politistudenter er fortsatt mest fornøyd

utdanning politi

Studiebarometeret 2017 viser at det er politistudentene som er mest tilfredse med utdanningen alt-i-alt. Politistudentene topper for tredje år på rad.

Politistudentene oppgir en overordnet tilfredshet med et snitt på 4,7 på en skala fra 1 til 5. Politistudentene oppgir best tilfredshet med kvaliteten på studiene, dette for tredje år på rad.

– Politistudentene er landets mest fornøyde studenter, igjen. Dette er selvsagt svært gledelig, og viser at den politiutdanningen vi har opparbeidet, og hele tiden utvikler, treffer studentene. Det tar vi med oss. Så viser også materialet i denne undersøkelsen at det alltid er noe å jobbe med, og det gjør vi. Vi må være stolte, og samtidig ta anerkjennelsen som en inspirasjon til fortsatt utvikling, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Les også:  Historisk enighet i bussoppgjøret

Tidsbruken varierer
Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra tidligere år.

Studentene på medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir høy tidsbruk på faglige aktiviteter, over 40 timer i uken.

Av undersøkelsen framgår det at heltidsstudentene i fjor i gjennomsnitt brukte 34,9 timer i uken på studier. Forskjellene er store mellom studieretningene. Arkitektur- og odontologistudenter brukte 49 timer i uken på faglige aktiviteter, mens de fem utdanningstypene med lavest faglig tidsbruk – femårig grunnskolelærer, idrett, pedagogikk, sosiologi og språk – alle ligger under 30 timer i uken.

Les også:  Vil sikre flere studentboliger i Nordland

Mer fokus på digitale hjelpemidler
For første gang i Studiebarometeret er det kartlagt hva studentene mener om digitale hjelpemidler i undervisningen – også her skiller politistudentene seg positivt ut, selv om den generelle tendensen er at bruken av digitale hjelpemidler er lav.

Studentene i utdanningstypene data-IT, politi og primærnæringer oppgir størst bruk av digitale hjelpemidler, mens studentene i arkitektur, medisin og antropologi oppgir minst grad av bruk av digitale hjelpemidler.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.