Politisk vilje til å satse på idrettsarrangementer

norges idrettsforbund

Det er flere positive nyheter i årets hovedfordeling fra Kulturdepartementet til norsk idrett. Aldri har norsk idrett fått et større beløp som følge av overskuddet fra Norsk Tipping.

I tillegg viser årets tildeling en politisk vilje til å satse på internasjonale idrettsarrangement i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) sine medlemmer.

– Først og fremst er jeg glad for at det fordeles et rekordstort beløp – nesten 2,9 milliarder kroner – til idrettsformål. Dette er et resultat av norsk pengespillpolitikk og enerettsmodellen som norsk idrett stiller seg fullt og helt bak, sier Idrettspresident Tom Tvedt og fortsetter;

Les også:  Telenor: Fotball-EM får mobilnettet til å koke

– Årets hovedfordeling viser at det tilfaller mer penger til norsk idrett enn noen gang. Vi heier på enerettsmodellen, Norsk Tipping og selskapets ansvarlige spillpolitikk. Vi stiller oss bak regjeringens forslag om reklameforbud fra kommersielle spillaktører som ikke tenker fellesskapets beste, men utelukkende er opptatt av egen profitt. Kulturdepartementet gir hele overskuddet fra Norsk Tipping til frivilligheten og samfunnsnyttige formål, hvor idretten er største tilskuddsmottaker.

For første gang er det satt av over 1,5 milliarder kroner til idrettsanlegg rundt i kommunene. Dette er midler som utløser bygging av mange etterlengtede anlegg som idrettslagene vil få stor nytte av fremover.

Les også:  Telenor: Fotball-EM får mobilnettet til å koke

– Samtidig er det synd at regjeringen ikke fant rom for å sette av midler til en ekstra satsing på spesielt utvalgte anleggstyper som for eksempel ishaller. En slik satsing er det behov for i årene som kommer, sier Tvedt.

Norges idrettsforbund er gjort oppmerksom på at Regjeringen også har satt av 20 millioner til en prøveordning for tilskudd til større idrettsarrangement innenfor den organiserte idretten.

– Dette er gledelig og viser at vi har fått gjennomslag for vårt ønske om at særforbund skal få bedre rammebetingelser for å gjennomføre idrettsarrangementer i Norge, og hvor et eventuelt overskudd reinvesteres i barne- og ungdomsidretten. Norsk idrett bidrar gjerne i arbeidet for å definere tildelingskriteriene, sier Tvedt.

Les også:  Telenor: Fotball-EM får mobilnettet til å koke

– Dette er en nødvendig og en viktig utvidelse for å kunne arrangere større mesterskap innenfor mange idretter i Norge. Flere idrettsarrangement bidrar til å øke interessen og rekruttering til idrettene, og vil kunne øke attraktiviteten for fremtidige sponsorer, avslutter Tvedt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.