Ønsker kartlegging av arbeidsrelaterte ulykker i trafikken

sikkerhet

Trafikksikkerhetsforeningen ønsker nå at Arbeidstilsynet setter igang en kartlegging av alle de arbeidsrelaterte ulykkene som skjer i forbindelse med arbeid ute på våre veger. For å sette inn de rette tiltakene, må vi ha større kunnskap om hvorfor disse ulykkene skjer.

En av de største suksessfaktorene ved trafikksikkerhetsarbeidet for vegtrafikken i Norge, er nettopp det arbeidet som Ulykkesanalysegruppene har gjennomført. Analyse av alle dødsulykker på veg for å få en dypere forståelse av relevante skademekanismer/årsaksforhold. For å lære og med den hensikt å forebygge og/eller redusere konsekvensene av tilsvarende ulykker.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

– Vi ønsker nå det samme for jobbrelaterte ulykker for de som har vegen som sin arbeidsplass. Kartleggingen må bidra til både intern og ekstern læring. Internt slik at de som har ansvaret for sikkerheten gjør sine tiltak, og eksternt slik at trafikantene får større forstålese av tiltakene som må gjøres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

– Vi får henvendelse fra våre medlemmer som er bekymret for sin sikkerhet og over at trafikantene ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på vegen. De som jobber ute i trafikken er myke «trafikanter», med en tåleevne for å overleve i kollisjon med et kjøretøy på kun lave 30 km/t, fortsetter Tangstad-Holdal.

Les også:  VIDEO: Gjennomslag i løsmassetunnelen på Helgeland

Dette er selvsagt en stor risiko å jobbe ute i vegtrafikken og det handler om sikkerheten til de som jobber der. Vi skal ikke glemme at de som er ute å jobber er der for å gjøre hverdagen til deg som trafikantene bedre og tryggere.

– Samtidig som vi ønsker at Arbeidstisynet nå setter i gang med en egen kartlegging og registrering, så ønsker vi også å rette oppmerksomheten på at trafikantene må ta ekstra hensyn og respektere fartsgrensene. Vi vil også komme med en henstilling til alle med ansvar for sikkerheten ute på arbeidsplassene, ta dette ansvaret på aller størst alvor, og bruk sikkerhetsbuffere som for eksempel midlertidig rekkverk og putebiler nå det jobbes ute i vegtrafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF – Trafikksikkerhetsforeningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.