Ønsker fokus på vann og avløp i Nordland

drikkevann

Fylkesrådet er bekymret for det store etterslepet på kommunal infrastruktur innen både vann og avløp. Nå vil de ta tak i denne problemstillingen gjennom Program Bedre Vann 2022 – 2025.

Vannforsyning og vannkvalitet er viktige satsingsområder i fylkeskommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling. En viktig del av dette er støtte til «Driftsassistanse vann og avløp» som er et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen, hvor målet er å sikre god vannkvalitet for næringsliv og befolkning.

– Nordland fylkeskommune vil gjennom Program Bedre Vann 2022 – 2025 satse videre på dette området. Gjennom programmet bidrar fylkeskommunen til å sikre gode levekår og gode lokaliseringsmuligheter for folk og næringsliv. Dette bidrar også til å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i Nordland. Programmets overordnede mål er å være en kompetansestøtte for kommunale- og interkommunale vann- og avløpsorganisasjoner i Nordland, sier fylkesråd fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Hun legger fram programmet for fylkestinget som starter mandag, det er denne forsamlingen som endelig skal vedta Program Bedre Vann 2022 – 2025.

I desember skal fylkestinget også vedta en oppdatert utgave av Regional plan for vannforvaltning. Planen gir føringer for hvordan vannressursene skal forvaltes og viser at det er et stort etterslep innenfor kommunal infrastruktur på vann og avløpsiden. Kommunene står overfor enorme investeringsbehov og utfordringer i årene fremover. Årsaken til problemene er sammensatt og skyldes både naturgitte forhold, klimaendringer, økte nedbørsmengder og menneskelig påvirkning. Fylkesrådet er bekymret for det store etterslepet på kommunal infrastruktur innen både vann og avløp.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

-Tiltak innen avløpssektoren er kostbare og den regionale planen forutsetter at stat og kommune setter av midler og prioriterer arbeidet med å få gjennomført de forbedringer, utbygginger, pålegg osv. i områdene med dårligst tilstand. Dette er viktig også med hensyn på klimaendringer og næringsutvikling i årene som kommer, sier fylkesråd for miljø Kirsti Saxi.

-En av utfordringene vi opplever i Nordland er å skaffe kvalifiserte fagfolk innen vann og avløp. Det er et stort behov for å stimulere til tiltak for å øke rekrutteringen innen fagområdet, sier fylkesråden som legger til at dette spesielt viktig fremover da vannforskriften vil pålegge kommunene og avløpssektoren et økende ressursbehov.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Det er flere departementer og underliggende statlige instanser som har et delansvar for vann- og avløpstjenestene. Fylkesråd Haukland mener det trenges en bedre samordning av regelverket og av sektorens virksomhet.

– Fordi man ikke har plassert et tydelig ansvar for helheten til ett departement eller i én lov, så opplever bransjen at staten sin fragmenterte styring gir mange problemstillinger som forblir uløst. Det er et behov for en sektorlov for vann og avløpstjenestene med et ansvarlig departement som kan sørge for en bedre samordning av sektoren. Det trenges også virkemidler rettet mot kommunene, som kan bidra til en økt fornyingstakt av aldrende ledningsnett, manglende avløpsrensing og økende klimautfordringer, sier Linda Helen Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.