Ønsker bedre rettsvern for sexselgere

vold overfall

Dagbladet har denne uken beskrevet grov vold og trakassering av sexselgere som et nærmest dagligdags fenomen. Nå ber Pro Sentret justismyndighetene om en ny strategi som sørger for bedre rettsvern for sexselgere.

– Vi fotograferer bloduttredelser på halsen etter kvelningsforsøk, renser og stripser kuttskader og legger is på hevelser etter slag og spark. Personer i prostitusjon forteller om drapsforsøk, gruppevoldtekter og kidnapping. Mange voldsepisoder blir aldri anmeldt til politiet. Det er bekymringsverdig, sier Ulla Bjørndahl, spesialkonsulent ved Pro Sentret.

Pro Sentret som er et nasjonalt kompetansesenter og et hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring har gjennom en årrekke dokumentert vold, trakassering og annen kriminalitet som sexselgere utsettes for.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Mange lever med konstant frykt for hva som kan skje og traumer fra slike hendelser. Politiet sier til Dagbladet at de tror det er store mørketall. Det kan vi bekrefte at det er, sier Ulla Bjørndahl.

Ønsker straffeforfølgelse
Målet med en ny strategi må være både å straffeforfølge overtredelser og å forebygge fremvekst av hatefulle holdninger og handlinger mot individer som sees som del av en særskilt gruppe. Pro Sentret mener at bestemmelsene om hatkriminalitet i straffeloven er et godt eksempel på hvordan vi som samfunn kan gi særlig vern. De mener at politikerne må handle og ikke kun vente på at sexkjøpsloven skal gi ønsket effekt: å redusere det totale prostitusjonsmarkedet, begrense menneskehandelen og få menn til å avstå fra sexkjøp.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Mens de venter vegrer personer i prostitusjon seg for å anmelde vold og overgrep, fordi de har mer å tape enn å vinne på å kontakte politiet. Samfunnet må få et signal om at ingen er fritt vilt. Man må regne med både å bli tatt og dømt dersom man angriper personer som selger sex, sier Bjørndahl.

– Det er avgjørende både for personer i prostitusjon, og for oss som samfunn, å ha tillit til norsk politi og rettsvesen. Vi vil at både politikere og politi skal sette sexselgeres menneskeverd og krav om en voldsfri hverdag først. Da må justismyndighetene sørge for at det skjer, sier Bjørndahl.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Henleggelser fører til mørketall
I enkeltsaker går politiet inn for fullt og oppklarer saker raskt, anholder gjerningspersonen og trygger den som er utsatt for vold. Ringvirkningene i miljøet er tydelige – sexselgerne føler seg verdsatt som mennesker og forteller andre som utsettes om gode erfaringer med å anmelde. Tilsvarende vil erfaringer med henlagte saker og lite respektfull adferd fra politiet føre til at mørketallene vokser.

– Først når vi som samfunn gir personer i prostitusjon opplevelsen av tilhørighet og likeverdighet, vil anmeldelsene komme, voldsutøverene kunne stoppes, og volden og trakasseringen avta, sier Bjørndahl hos Pro Sentret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.