Økt skatt: Rødgrønt distriktsopprør mot regjeringen

kjerringøy vinter

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV støttes forslaget om å likestille oppdretts-konsesjoner gitt før og etter 1998. Samtidig har formueskatten generelt blitt skjerpet.

Skattesatsen øker til 0,95 prosent på formuer over 17 millioner og til 1,1 prosent på formuer over 20 millioner. Videre blir verdisettingen på aksjer øka fra 50-75 prosent, og skattesatsen på utbytte blir økt.

– Det er rart at det haster slik for Senterpartiet med å skattlegge arbeidsplasser og verdiskaping ute i distriktet. Vedum har jo vært så opptatt av å lytte og spesielt se distriktene, da trodde jeg han i hvert fall ville lytte til et distriktsopprør fra ordførere fra Ap, Sp og SV, sier medlem av finanskomiteen, stortingsrepresentant Roy Steffensen, FrP.

Les også:  Kraftig motstand mot Helse Nord-planer

Kommuner langs hele kysten protesterer på at regjeringen presser gjennom en dårlig utredet skatt, som de frykter vil ramme arbeidsplasser ute i distriktene. Av disse 70 kommunene i nettverket for kystkommuner, er 60 av dem fra Ap, Sp og SV.

– Ikke nok med at de haster gjennom dette, men de foreslår også å øke både formuesskatt og utbytteskatt. FrP deler bekymringen fra distriktskommunene, og frykter konsekvensene. Vi foreslo å reversere disse rødgrønne endringene, men ble dessverre nedstemt, sier næringspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad.

Les også:  – Helse Nord må endre kurs

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) mener at endringen om verdisetting av tillatelser vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små og lokalt, norskeide havbruksselskap. Økt skattetrykk på eierne vil igjen kunne føre til svekket konkurranseevne til bedriftene. Disse bedriftene er svært viktig for sine lokalsamfunn fordi de i stor grad har investert i, og bygget opp underliggende selskap som produserer smolt, lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.