Økt behov for digitale ferdigheter innen sikkerhet

pc laptop

En ny rapport fra Capgemini viser et presserende og voksende kompetansegap innen datasikkerhet. Dette krever nye strategier for å både rekruttere talenter og for å videreutdanne og ivareta de talenter man allerede har.

Rapporten, CybersecurityTalent: The Big Gap in Cyber Protection, demonstrerer at av alle digitale ferdigheter som er nødvendige for organisasjoner med ambisjoner om digitalt lederskap, representerer datasikkerhet det største gapet mellom etterspørsel og tilgang.

Rapporten kartla over 1200 ledere og medarbeidere og analyserte i tillegg sosiale medier- oppfatninger til mer enn 8000 ansatte innen datasikkerhet. 68 % prosent av virksomhetene rapporterte om høy etterspørsel etter kompetanse innen datasikkerhet sammenlignet med 61 % som rapporterte etterspørsel innen innovasjon og 64 % som rapporterte analytiske ferdigheter.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Etterspørselen etter disse ferdighetene ble sammenlignet mot tilgjengeligheten av de ferdigheter som allerede finnes i organisasjonen. Dette identifiserte et gap på 25 prosentpoeng for kompetanse innen datasikkerhet (med 43 % tilgjengelighet av ekspertferdigheter som allerede finnes i organisasjonen), sammenlignet med et gap på 13 prosentpoeng for analytisk kompetanse (51 % allerede tilstede) og et gap på 21 prosentpoeng for innovasjonskompetanse (40 % allerede tilstede).

– Talentgapet innen datasikkerhet er uheldig. Det å benytte mye tid på jakt etter passende kandidater er ikke bare ineffektivt, men det gjør også organisasjoner sårbare for nettkriminalitet. Virksomheter bør raskt lage en strategi for hvordan de rekrutterer og beholder talenter innen datasikkerhet, sier Mette Mowinckel, HR direktør, Capgemini Norge AS.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Etterspørselen etter kompetanse innen datasikkerhet forventes å vokse i løpet av de neste 2-3 årene. 72 % av respondentene spår større etterspørsel etter datasikkerhet i 2020, sammenlignet med 68 % i dag. Sett opp mot økende forekomster av nettangrep og behovet for at organisasjoner ikke bare skal beskytte seg, men også maksimere konkurransefortrinnene fra digitalisering, konkluderer rapporten med en rekke taktiske prioriteringer.

Rapporten viser at ansatte innen datasikkerhet verdsetter organisasjoner som tilbyr fleksible arbeidsordninger, oppfordrer til læring og tilbyr karriereutvikling. Det klare flertallet (81 %) av datasikkerhetstalentene var enig med uttalelsen:

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Jeg foretrekker å knytte meg til organisasjoner der jeg har en klar karriereutviklingsbane, ifølge rapporten fra Capgemini, sammenlignet med 62 % av alle respondentene i undersøkelsen.

Tallet er enda høyere (84 %) for generasjon Y og Z- ansatte2, som fremhevet mangel på karriereutvikling som den største bekymringen. Å håndtere disse mykere, men like viktige utfordringene, er et viktig krav for å bygge og bevare kompetanse innen datasikkerhet.

I rapporten ble også den vanskelige balansen mellom arbeid og fritid diskutert, som en av de fem årsakene til at ekspertene forlater eller blir misfornøyde med sin arbeidsplass.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.