Økologisk Norge: – Insektsdøden kan stoppes

sommer insekt

Insektsdøden er forårsaket av en agrobusiness som driver på bekostning av både naturen og framtidas matproduksjon. Økologiske metoder er det som kan redde insektene, sier forskerne bak den siterte artikkelen.

I flere medieoppslag om insektsdøden i det siste, kommer det fram en rekke løse påstander om økologisk landbruk. Mange av påstandene er allment utbredte oppfatninger her i landet, men de er likevel lite å stole på. 

Nyere forskning peker i motsatt retning: Økologiske landbruksmetoder er det som kan redde de livsviktige insektene.

Intensivt landbruk er problemet
Oppslagene om insektsdøden stammer fra artikkelen «Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers». Forskerne som står bak denne artikkelen, trekker fram tap av insektenes habitater til intensivt landbruk og urbanisering som den viktigste driveren. På andre plass kommer forurensning – hovedsakelig på grunn av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Videre peker forskerne på at omlegging til mer bærekraftige økologisk baserte systemer er «urgently needed» for å dempe og reversere insektsdøden og gi rom for insektspopulasjonene til å ta seg opp igjen. Denne løsningen samsvarer godt med andre forskningsfunn, som viser at økologiske løsninger og mer biomangfold i åkrene både er bra for insektsfaunaen og gir mindre problemer med skadedyr på avlingene.

Vanlig ugrasmiddel skader insekter
Hvilke plantevernmidler som er problematiske, er heller ikke bare opplagt. At insektmidler skader insekter er vel knapt overraskende for noen. Men at også mye brukte ugrasmidler og soppmidler har vist seg å være svært problematiske for insektene, er mindre kjent.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

En studie fra 2018 påviser for eksempel at det mest brukte ugrasmiddelet i verden, det som utgjør hele 40% av sprøytemiddelbruken også i Norge, har alvorlige negative effekter på honningbiers tarmflora. Etter hvert har man forstått at nettopp tarmfloraen er av vesentlig betydning for helse og overlevelse, også for insekter.

Regenerative løsninger
Insektsdøden har komplekse årsaker, men bunner i et agroindustrielt system som først og fremst tjener seg selv, på bekostning av miljøet og framtidas muligheter for matproduksjon.

Agrobusiness og industrielt landbruk står for om lag 1/3 av verdens klimagassutslipp, bruker brorparten av verdens ferskvannsressurser, skader det biologiske mangfoldet, forurenser og ødelegger matjorda og dreper insektene. Mer av dette, løser ikke problemene dette systemet selv har skapt.

Les også:  Fjellferie i sommer? Dette må du tenke på

– Det vi trenger nå, er derfor å videreutvikle et regenerativt landbruk basert på solid fagkunnskap og økologisk bærekraftige prinsipper. Slikt landbruk kan bygge opp igjen det biologiske mangfoldet, matjorda og insektsfaunaen, som agrobusiness og industrielt landbruk har ødelagt, mener Økologisk Norge.

Nyere og pågående forskning tilsier at et økologisk bærekraftig, karbonbindende regenerativt landbruk både vil kunne gi nok mat og redde verdens insekter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.