Økende optimisme i nordnorsk næringsliv

SpareBank 1 Nord-Norge

Store deler av næringsliv og offentlig sektor i landsdelen er på full fart ut av koronakrisa. Det viser Forventningsbarometeret for Nord-Norge, en rapport som SpareBank 1 Nord-Norges initiativ Kunnskapsbanken (kbnn.no) har produsert sammen med forskningsinstituttet NORCE

Konsernsjef Liv B. Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge forteller at barometeret viser at de fleste pilene nå peker oppover.

– Vi har høyere forventninger til landsdelen i år enn for ett år siden – men fortsatt ikke like høye forventninger som i 2019. Med unntak av industrien, forventer alle næringene en mer positiv utvikling enn i forrige utgave av barometeret. Fiskeri og akvakultur har de laveste forventningene fremover, mens bygg og anlegg er mest positive, sier Ulriksen.

Les også:  LESERINNLEGG: Andøy kommune en fiskerikommune

Næringslivet i nord forventer en liten svekkelse i lønnsomheten, men bare minus 0,6 prosent. For bare ett år siden var forventningen en svekkelse i lønnsomheten på 2,6 prosent. De fleste respondentene er noe mer positiv med hensyn til egen bransje, enn de er til landsdelen for øvrig.

I det offentlige forventes det strammere økonomisk drift og nedgang i investeringer sett opp mot 2019. 

– Både kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater varsler en nedgang i brutto driftsutgifter det neste året. Det rapporteres om et behov for å ta ned aktiviteten, og dette vurderes strammere enn i 2019 – før koronaen traff oss, sier konsernsjefen.

Les også:  Vil asfaltere for 260 millioner kroner i Nordland

Det offentlige forventer en nedgang i brutto inntekter – hele 22 prosent forventer nedgang. 

– Dette skyldes delvis befolkningskomponenten i inntektssystemet. Et stort lyspunkt er at en høy andel av investeringene anskaffes fra leverandører i nord, og her er andelen høyere fra kommuner enn fra statlige virksomheter, sier Ulriksen.

Både i næringslivet og i det offentlige trekkes mangelen på arbeidskraft fram som det største hinderet for vekst. 

– Dette bildet har forverret seg gjennom pandemien. Nå sier 6 av 10 bedrifter at det er vanskelig eller svært vanskelig å få tilgang til arbeidskraft. Innenfor offentlig sektor melder 4 av 10 det samme. Noe er nok koronarelatert, men knappheten på kvalifisert arbeidskraft er et nasjonalt problem, forårsaket av en rekke underliggende faktorer, sier SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef.

Les også:  SV-leder fornøyd med asfalt-prioriteringene i Nordland

I Forventningsbarometeret måles også ledernes syn på klimarisiko. Her er tendensen at klima tillegges en svakere betydning enn i fjor.

– Det er litt overraskende å høre at nesten halvparten av det nordnorske næringslivet mener klimarisiko har ingen betydning for bedriften de neste 12 månedene. 1 av 3 i det offentlige svarer det samme. Vi tror dette først og fremst er et utslag av at andre utfordringer har overskygget klimaet det siste året, sier Ulriksen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.