Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

IMDi

25. mars lanserte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister.

Det nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

– Å få tilgang til viktig informasjon på sitt eget språk skaper trygghet. Ikke minst er dette viktig for å sikre rettsikkerhet og likebehandling. Bruk av kvalifisert tolk er et sentralt verktøy for ansatte som skal kommunisere med personer som ikke kan norsk, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som åpnet det nasjonale tolkeregisteret 25. mars.

Les også:  LESERINNLEGG: Det siste Norge trenger er en ny EU-debatt

– Jeg vil oppfordre alle offentlig ansatte til å være bevisste på behovet for å bruke kvalifisert tolk, spesielt i disse dager hvor mange opplever usikkerhet når viktig informasjon kommer på et språk de kanskje ikke behersker like godt. Jeg håper registeret blir i flittig bruk, slik at vi sikrer informasjonstrygghet for alle, sier Melby.

Høyaktuelt register
Tolking trengs i hele offentlig sektor i møte med innbyggere som ikke snakker norsk. Det er viktig at hele befolkningen får informasjon om koronaviruset og hvordan man skal gå frem for å begrense smitte.

Mange innvandrere i Norge kan ikke norsk godt nok til at de forstår den informasjonen som gis på norsk- verken skriftlig eller muntlig.

Les også:  LESERINNLEGG: Trygg skolevei med FrP

– Å forstå og bli forstått er spesielt viktig i krisetider. Jeg er glad for at et oppdatert og brukervennlig register er på plass, gitt dagens situasjon, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn.

– Vi må informere og ha dialog på flere språk i dagens Norge. For å få det til, er tilgang på kvalifiserte tolker helt nødvendig, sier Rieber-Mohn.

Mer enn 1000 aktive og kvalifiserte tolker
Det nye nasjonale tolkeregisteret vil være enkelt å bruke, både for tolker og for de som skal bruke tolketjenester i møter med pasienter, klienter, brukere og foreldre.

Les også:  Utfasing av lysstoffrør har startet – Norske bygg kan bli mørke om man ikke tar grep!

Du kan med et tastetrykk sjekke om tolken som stiller, enten på telefon, via skjerm eller oppmøte, har de kvalifikasjonene som trengs. Registeret fungerer dessuten på alle plattformer, PCer, mobiler og nettbrett.

Språkene som tolkes mest er arabisk, somali, tigrinja (for Etiopia og Eritrea), polsk og dari (Afghanistan).

Bare i 2018 ble det brukt 835 millioner kroner på tolking i offentlig sektor. Hele seks av ti oppdrag går til tolker som ikke har godkjente formelle kvalifikasjoner.

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og jobber for å øke bruk av kvalifisert tolk i Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.