Nytt politisk parti nektet bankkonto hos DNB

dnb.no

Et nystiftet politisk parti hevder i en pressemelding til Bodøposten.no at de har blitt nektet å åpne bankkonto i storbanken DNB.

Vanskelighetene for nyetablerte Det Nye Partiet oppsto kort tid etter nødvendig dokumentasjon var innsendt til DNB.

Lederen av det nystiftede partiet fikk telefonkontakt med kundebehandler i DNB som skal ha bedt om partiets stiftelsedokumenter, vedtekter og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene.

DNB skal ha fått alle dokumentene de ønsket, men dagen etterpå mottok partiets leder Peter Ottesen en kort epost fra DNB der de ble nektet å få bankkonto i banken:

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

«Etter en samlet vurdering finner vi dessverre ikke å kunne etablere kundeforholdet og må avslå din søknad. Ytterligere begrunnelser vil ikke bli gitt.»

Det Nye Partiets leder Peter Ottesen mener dette kan være et ulovlig og politisk begrunnet avslag. Han viser til Finansloven som sier:

§ 14. Avvisning av kunder

(1) Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår.

(2) Kunden skal underrettes om avslag uten ugrunnet opphold når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen om avslag skal inneholde opplysning om utenrettslige tvisteløsningsordninger.

Partilederen sier nå at de vurderer flere alternativer, bl.a. om partiet skal klage på avgjørelsen til Finansklagenemnda.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.