Nytt fylkeskommunalt løft for miljøhavna i Hadsel

nfk

– Vi er opptatt av at skognæringa skal ha gode rammevilkår og vil også bidra til videreforedling av skog- og tre-ressursene i Nordland. Derfor går vi nå inn både med fem millioner til miljøhavna i Hadsel og med støtte til etablering av ny treindustri tilknyttet havna. En bærekraftig utnytting av skogressursene er avgjørende i det grønne skiftet som vi nå står midt oppe i, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

For kort tid siden gikk fylkesrådet inn med fem millioner i Stokmarknes Miljøhavn, noe som vil bidra til at godstrafikk nå flyttes ut fra sentrum og inn til havneområdet. Dette gir muligheter for videreutvikling av næringsområdet med nyetableringer og utvidelser.

– Det er svært heldig at Hadsel kommune ser på hvordan de kan kombinere økningen av gods på sjø, med utvikling av grønne industrier innen tre, sjømat og leverandørnæringer, sier Haukland.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Det nye næringsområdet i havna har et potensiale for sirkulær økonomi, gjennom blant annet industriell symbiose, samt at man søker mest mulig miljøvennlige transportløsninger, ved økt transport av gods på sjø framfor hjul, bruk av LNG-gass og landstrøm på havna.

– Det er også positivt at behovet hos lokalt og regionalt næringsliv for bedre og mer miljøvennlige transportløsninger nå møtes, sier fylkesråden.

Treindustriprosjektet «Utvikling av skog- og treindustri i Nordland» er en del av Hadsel kommunes havneprosjekt på Børøya, Stokmarknes miljøhavn. Fylkesrådet vedtok fredag å gå inn med 600 000 kroner til prosjektet.

Ambisjonen er en femdobling av tømmer som skal tas ut i Lofoten og Vesterålen fram mot 2040, og treindustri-prosjektet går ut på hvordan man skal utnytte lokalt tømmer til lokal verdiskaping.

– Dette handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokalt tre. Prosjektet skal skape grunnlag for en helt ny industri i Lofoten og Vesterålen, som gir arbeidsplasser, mer tømmer til markedet og kutter utslipp. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord Norge, sier ordfører Aina Nilsen.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Fylkesrådets bidrag vil skape lokale arbeidsplasser og regional utvikling innen næringa.

– Våre støttespillere forteller oss at dette er noe av det viktigste som skjer for skognæringen i nord. Lykkes man med å utnytte tømmerressursene vil det være en stor inspirasjon for videre satsning på skogbruk i Nord-Norge. Mange følger spent med på hva som skjer, sier prosjektleder Børge Bentsen fra Egga utvikling.

I tillegg til tre bedrifter er skogbruksetaten i Vesterålen og Lofoten, Kystskogbruket, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sintef og NTNU med som prosjektpartnere.

Mye av det hogstmodne tømmeret er siktagran. Forsøk utført av Norsk insititutt for bioforskning (NIBIO) viser at sitkagranen fanger over dobbelt så mye CO2, som norsk gran. Det er viktig å ta dette tømmeret ut før den slipper CO2.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

– Prosjektet skal føre til etableringen av en treindustriklynge og gi økt kunnskap om hvordan sirkulærøkonomi og CO2-regnskap kan utnyttes i skognæringen. Det ligger en stor samfunnsmessig gevinst i å demonstrere hvordan en integrert og sirkulær treindustri-klynge med et positivt klimaavtrykk og med bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan gjennomføres. Det vil kunne vise vei for annen skognæringen i nord, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

– Vi er veldig glade for at fylkeskommunen igjen ser nytten og verdien i det vi jobber med rundt Stokmarknes miljøhavn og treindustri-prosjektet. Støtten de gir oss i form av ord og penger gjør at vi kan holde tempoet oppe i de spennende planene for næringsutvikling som vil komme hele Vesterålen og Lofoten til gode, sier Hadsel-ordfører Aina Nilsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.