Nytt ekspertutvalg for klimavennlige investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

– Hele næringslivet må med i kampen for å nå klimamålene. Dette utvalget skal legge grunnlaget for hvordan vi kan styrke rammevilkårene for klimavennlige investeringer i norske bedrifter. For regjeringen er det viktig at næringslivet satser på bærekraftige prosjekter på vei inn i det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. Skal vi ruste Norge for fremtiden, må vi legge til rette for at klimavennlige forretningsmodeller lykkes, og at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nok og riktig kapital, sier næringsministeren.

Ekspertutvalget skal ledes av Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, og vil bestå av medlemmer fra både næringsliv, finans og akademia med solid kompetanse på mange relevante fagområder. Det vil i tillegg bli satt ned en referansegruppe bestående av ytterligere ekspertise med erfaring fra både industri og finans.

Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2022.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.