politiet

Fire russere fengslet i Mosjøen

Politiet har pågrepet og varetektsfengslet tre russiske menn og en russisk kvinne etter en kontroll i Mosjøen i Nordland, opplyser Dagbladet. – Det kom fram at personer med tilknytning til denne bilen... Les mer »
bil ratt speedometer

Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2026 for Meløy vedtatt

Meløy kommunestyre vedtok nylig Trafikksikkerhetsplan 2022 – 2026. Planen danner grunnlaget for videreføringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune. I planen er det utarbeidet mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i Meløy kommune, og tiltak... Les mer »
nfk

Øvelse i fv. 78 Toventunnelen

Toventunnelen er 10,7 km lang og ligger på fylkesveg 78 i Vefsn og Leirfjord kommuner. Den åpnet for trafikk i 2014 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1450. Nå skal den stenges i... Les mer »
rein same

Utlysning av tilskudd for samisk kultur 2023 i Hamarøy

Det kan nå søkes tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer, og samisk fartøyvern, opplyser Hamarøy kommune. Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025. Søknadsfrist 1.... Les mer »
Nordland fylkeskommune

Kultur i Salten får 317 000 kroner

– Det er ingen tvil om at kulturopplevelser binder sammen mennesker og gir livene våre innhold. Fylkesrådet er opptatt av at kultur skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor i fylket... Les mer »
dmf

Gruvesikring i Sulitjelma utsatt for hærverk: – Forholdet er anmeldt

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) har i løpet av sommeren gjennomført sikringsarbeid ved tre gruveområder i Sulitjelma. Ett av disse har nylig blitt utsatt for hærverk, melder DMF. –... Les mer »
nfk

Bodø VGS-elever trente med verdensmester i drifting Fredric Aasbø

8 elever fra arbeidslivsgruppa på alternativ opplæring ved Bodø vgs. fikk være med da Nordvik Fagskole arrangerte lærlingesamling på Arctic Circel Raceway på Storforshei, opplyser Ranaposten. Siden 2018 har Nordvik invitert de... Les mer »
intervju

Saltdal kommune inviterer til Frivillighetskonferansen

Det er Saltdal Kommune som er vertskommune for Frivillighetskonferansen 2022, konferansen arrangeres lørdag 15. oktober. Konferansen arrangeres av Nordland fylkeskommune, Saltdal frivilligsentral, Salttdal kommune og Frivillighetens år 2022. Les mer »
playstation

Ny undersøkelse: Mange unge ensomme i Hamarøy

Ungdata-undersøkelsen for 2022 er gjennomført i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune. Deltakende i undersøkelsen var 5. – 7. trinn i grunnskolen, ungdomsskoletrinnet og videregående skole. Resultater viser at til tross for god organisert... Les mer »
hv

Kristian (38) ny sjef for Heimevernet i Rana

Nylig overtok Kristian Monsen Nygård jobben som områdesjef for HV-14208, som er Rana HV-område. Han overtar etter Ole Johnny Pettersen, opplyser Ranaposten. – Jeg vil fortsette den gode jobben som Ole Johnny... Les mer »