Nye regler for sameier om elbil-lading

elbilforeningen

De nye endringene i lov for eierseksjoner gjør det enklere å være beboer dersom du ønsker lading til elbil i parkeringsanlegget.

Nå må styrene ha «saklig grunn» for å nekte å legge til rette for lading, og lav strømkapasitet er ikke god nok grunn.

Smarte løsninger
— Manglende strømkapasitet er i seg selv ikke saklig grunn for å nekte å gå i gang med prosessen. Smarte styringssystemer kan løse de fleste ladebegrensninger, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Smarte styringssystemer for strøm fordeler tilgjengelig effekt til enhver tid på døgnet, slik at alle vil kunne få lading. Slike ladeanlegg vil løse de fleste borettslag og sameiers behov i flere år fremover.

Tolkning av den nye loven
Advokatene Bing og Hodneland ga en tolkning av den nye eierseksjonsloven i Nettavisen, 5. mai, der de hevder at innstallering av smart strømstyring i sameier er en såpass stor og krevende investering, at styrer uten videre kan avvise dette.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

— Det er vi uenige i. Det er lovgivers ønske at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i løpet av syv år, og dermed må ladeanlegg ses på som en helt naturlig og prioritert løsning i ethvert boligfellesskap. Dersom styret i sameiet forsøker å nekte beboere med bakgrunn i kostnader for et slikt styringssystem, bør beboerne protestere, sier Bu.

Mange er avhengige av å disponere bil, også i byer der folk bor tett. Dersom Stortingets plan om utfasing av fossile biler følges opp, vil så mye som 80 prosent av alle biler som selges, kunne være elbiler i 2021.

— Om få år vil det være en selvfølgelighet at elbilen skal kunne lade på egen plass i garasjen, akkurat som bredbånd har blitt noe vi forventer i ethvert hjem. Med den nye loven må styrene ta ansvar for å utrede hva som er de beste tilgjengelige smartstyrings-anleggene for deres garasje. Det er generalforsamlingen som må få bestemme dette på vanlig måte, sier Bu.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Liten kostnad
— Dette er en relativt liten økonomisk kostnad for sameiet. I snitt vil et smart ladeanlegg koste mellom fem og femten tusen kroner per plass Ladeboksen finansierer beboerne selv, og må anses som en del av det å eie en elbil, sier Bu.

Sammenlignet med vanlige vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgaver som jevnlig må gjøres i et sameie, er dette en relativt liten investering i boligen og som vil øke både bruks- og markedsverdien.

— Dette må vi se på som en nødvendig tilpasning som alle boligfelleskap bør gjøre dersom det er mulig med eksisterende kapasitet, sier Bu.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Norsk elbilforening mener Bing og Hodnelands påstand om hvordan loven skal tolkes er urimelig av to enkle grunner: For det første handler dette om helt nødvendig infrastruktur, og for det andre er det en relativt liten investering som gir relativt stor merverdi beboerne. Den øker både bruks- og markedsverdi for boligen.

— Med den utviklingen vi har nå, vil det snart være utenkelig at det ikke følger tilgjengelig lading med biloppstillingsplassen i sameier og borettslag. Alle som har fast parkeringsplass bør derfor være med på å investere i strømopplegget, og så kan hver enkelt beboer ta kostnaden for ladestasjon når de bytter til elbil eller ladbar hybrid, er rådet fra Christina Bu.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.