Ny undersøkelse: Unge stresser mest i trafikken

ratt subaru

84 prosent av unge sjåfører er hissige eller stresset når de kjører bil, viser ny undersøkelse. Bilførere over 60 er langt roligere, men også i denne gruppen svarer over halvparten at de er hissige eller stresset bak rattet, viser en undersøkelse fra Frende Forsikring.

– Jo mer du stresser, jo større er sjansen for å havne i en ulykke. Ro ned, sier Roger Ytre Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring.

Han synes det er urovekkende at 84 prosent i aldersgruppen 18-29 år svarer at de stresser og er hissige i trafikken.

– Når du er hissig er det et uttrykk for en adferd som ikke er helt bra i trafikken. Det kan føre til dårlige beslutninger. For eksempel at du kjører i situasjoner der du burde vente, eller at du kjører for fort etter føre- eller trafikkforholdene, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

FAKTA: Ung og stresset
Blir du noen ganger hissig eller stresser når du kjører bil? Ja og av-og-til:

18-29 år: 84 %
30-39 år: 80 %
40-49 år: 70 %
50-59 år: 64 %
60+: 55 %

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

(Kilde: YouGov for Frende Forsikring oktober 2018)

Ekstra farlig på nullføre
1 av 4 ulykker med personbil der unge under 24 år er involvert, er eneulykker. Dette er typisk utforkjøringer. Tallene kommer fra Finans Norge sin skadestatistikk fra 2017 og 2018.

– Eneulykker skyldes ofte at bilen har litt for høy fart, for eksempel i en sving. Er du stresset og uerfaren i trafikken er det lett for å tråkke litt for hardt på gassen, mener fagsjefen i Frende.

– Årsakene til slike ulykker er sammensatte. Menneskelige feil er en del av det og handler ofte om feilvurderinger eller manglende kompetanse, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Når vi går inn i de kaldeste månedene i året er det ekstra viktig å være oppmerksom.

– Risikoen for alvorlige skader er ekstra stor på glatten, sier Ytre-Hauge. Han anbefaler å ta bremsetester mens du kjører slik at du avdekker om føreforholdene endrer seg i løpet av turen, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

– Husk at det kan være glatt og underkjølt på veien selv om det er noen plussgrader i luften, sier han.

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

Bil + mobil = krasj
Statistikk fra forsikringsbransjen viser at 20 prosent av ulykkene i den yngste aldersgruppen er påkjørsler bakfra.

– Ofte skyldes slike ulykker at føreren er uoppmerksom på hva som skjer rett foran seg. I mange tilfeller blir føreren forstyrret av mobiltelefonen. Ordene bil og mobil ligner, men de har ingenting med hverandre å gjøre. Ha oppmerksomheten rettet mot det du skal, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

Du har kun lov å bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon.

– Vi vil uansett ikke anbefale at du snakker i telefonen når kjøreforholdene er vanskelige eller trafikken er uoversiktlig, sier Roger Ytre-Hauge.

Ikke skriv eller les meldinger mens du kjører.

– Hvis du må gjøre noe, kjør inntil siden og stopp helt opp. Mange alvorlige personulykker har utspring i uoppmerksomhet knyttet til mobiltelefon eller bilstereo, sier Roger Ytre-Hauge.

– Påkjørsler bakfra er mest utbredt blant de yngste. Dette har sammenheng med manglende erfaring i kombinasjon med dårlig oppmerksomhet. Stress og hissighet gjør ikke dette noe bedre, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

Mange ulykker med kryssende trafikk
Mer enn ti prosent av ulykkene for dem under 24 år skjer i kryss. Som ung og uerfaren sjåfør kan store kryss med mange biler være utfordrende.

– Her er stress og en hissig kjørestil oppskriften på at det smeller. Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører inn og ut, pass på vikeplikten fra høyre, bruk blinklysene riktig, og tilpass farten om det er glatt, sier fagsjefen.

Frende-undersøkelsen viser at vi blir stadig mer rolig i trafikken med alderen. Det er seniorene som stresser minst.

– 55 prosent av de over 60 sier at de er hissig eller stresset innimellom når de kjører bil. Det er 30 prosent mindre enn for de yngste. Det kan tyde på at du blir roligere og mer avbalansert i trafikken jo mer erfaren du blir som sjåfør, sier Roger Ytre-Hauge.

FAKTA: Disse bilulykkene skjer oftest blant de unge

Eneulykker 24 %
Påkjørsler bakfra 19 %
Ryggeulykker 15 %
(Kilde: Finans Norge)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.