Ny undersøkelse: Fire av ti 13-18-åringer har sett skremmende eller voldelig innhold på nett

frykt redsel

Mer enn fire av ti 13-18-åringer har i løpet av det siste året sett skremmende eller voldelig innhold eller diskusjoner på nett, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Like mange har sett hatmeldinger.

– Barn og unge forholder seg daglig til hundrevis av innlegg, nyhetssaker, bilder, film og kommentarer i ulike digitale kanaler. Barn og medier-undersøkelsen viser at mange eksponeres for innhold som kan være skadelig. Medietilsynet er opptatt av hvordan de unges kritiske medieforståelse kan styrkes, slik at de rustes til å ta gode valg, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har også spurt 13-18-åringene om de har sett innhold eller diskusjoner i digitale kanaler som handler om måter å bli svært tynn på. Mer enn tre av ti bekrefter at de har sett slikt innhold.

Les også:  Gratis ferieaktiviteter for barna i Danmark

Flere jenter enn gutter svarer at de har sett innhold eller diskusjoner om skremmende eller voldelige bilder og hatmeldinger på nett. Den samme kjønnsforskjellen gjelder innhold relatert til det å være svært tynn.
– Blant jenter i alderen 13-18 år har så mange som halvparten sett denne type innhold eller diskusjoner på nett. Det er alarmerende, sier Velsand.

Medietilsynet er opptatt av at arbeidet med å utvikle barn og unges kritiske medieforståelse både må styrkes og koordineres.

– Selv om det er mange positive sider med digital aktivitet, er det også betydelige utfordringer. Det gjelder for eksempel digital mobbing, kommersielt press, kroppspress og eksponering for skadelig innhold. Medietilsynet mener det er på tide med en nasjonal strategi på området barn og medier. Mange aktører må bidra i arbeidet med å trygge barn og unge på nett, og vi mener det er viktig at innsatsen samordnes, sier Velsand.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Medietilsynet peker også på at plattformene som tilbyr sosiale medier må ta ansvar.
– Disse aktørene må forholde seg til at unge barn bruker deres tjenester, og gjøre sitt for å bidra til at barna ikke eksponeres for skadelig innhold, sier Velsand.

Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag gjennom Barn og medier-undersøkelsen, som gjennomføres annethvert år. Nå er altså de første tallene fra 2020-undersøkelsen klare. I årets undersøkelse har til sammen cirka 3.400 9-18-åringer fra 51 skoler over hele landet deltatt.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

– Barn og medier-undersøkelsen gjør at vi kan følge utviklingen i de unges medievaner over tid. Det er viktig for å forstå hva som skjer og for å kunne utvikle tiltak som bidrar til å styrke den kritiske medieforståelsen blant barn og unge, sier Mari Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.