Ny rapport: Havet kan være nøkkelen til fremtidig matsikkerhet

garn

Med bedre havforvaltning kan det bli mulig å høste og produsere over seks ganger mer mat fra havet i verden enn vi gjør i dag, viser en ny rapport.

Rapporten fra ekspertgruppen til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) avslører et stort potensial for økt matproduksjon fra havet.

– Det er positivt å lese i rapporten at om vi forvalter havet på en god måte, vil havet kunne forsyne oss med seks ganger mer mat enn i dag. Det er over to tredjedeler av proteinene verden kommer til å trenge innen 2050, sier statsminister Erna Solberg.

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

Rapporten er den første i en serie på 16 ekspertrapporter bestilt av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet), som blir presentert frem mot FNs havkonferanse i juni 2020. Rapportene er faglige innspill til panelets arbeid og står for ekspertenes regning.

– Jeg håper rapporten og Havpanelets arbeid vil bidra til ny forståelse for viktigheten av bærekraftig havforvaltning for å sikre nok mat til en voksende befolkning. Jeg håper også arbeidet vil bidra til fornyet internasjonal forståelse av viktigheten av gode forvaltningssystemer og regionalt og internasjonalt samarbeid, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Havpanelet består av 14 stats- og regjeringssjefer og ledes av statsminister Erna Solberg sammen med Palaus president. Formålet er å bedre havets miljøtilstand og samtidig sikre at havet kan hjelpe oss å nå bærekraftsmålene om nok mat, energi og jobber.

– Norge er i dag i verdenstoppen når det kommer til bærekraftig fiskeriforvaltning, men vi har lært på den harde måten. For ikke mange tiår tilbake hadde Norge fiskebestander i svært dårlig forfatning, vi hadde utfordringer med uregulert fiske så vel som fiskerikriminalitet. Dette har gjort at vi har utviklet systemer basert på forskning og kunnskap som har gjort at Norge i dag er en av verdens største sjømateksportører. Med Norges erfaringer har vi åpenbart noe å bidra internasjonalt, sier Nesvik.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Rapporten ble i dag presentert på en FN-konferanse om bærekraftige fiskeri i Roma. Fiskeri og sjømatminister Harald T. Nesvik var tilstede som representant for den norske regjeringen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.