Ny rapport: Drikkevannet i Norge er trygt

vann

Tallene fra vannverkseiernes årlige innrapportering for 2018 bekrefter at de aller fleste i Norge har trygt drikkevann i krana.

De fleste i Norge får drikkevann fra et stort vannforsyningssystem, og de større vannforsyningssystemene har enda færre avvik for E. coli og intestinale enterokokker enn de små. Det er også et stort behov for å oppgradere vannledningene mange steder.

Dette er noen av funnene i rapporten «Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018» som Folkehelseinstituttet har laget på oppdrag for Mattilsynet. Rapporten er en sammenstilling av dataene som vannverkseierne selv rapporterte inn i begynnelsen av 2019.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

Noen få vannforsyningssystemer forsyner store deler av befolkningen. Det er registrert nesten 7000 vannforsyningssystemer i Norge, og Mattilsynet antar at det reelle antallet er betydelig høyere enn dette. Statistikken viser at bare 23 vannforsyningssystemer forsyner mer enn en tredjedel av Norges befolkning, mens 165 vannforsyningssystemer forsyner nesten tre fjerdedeler.

Vi har med andre ord et høyt antall små vannforsyningssystemer i Norge som forsyner en liten del av befolkningen. Selv om drikkevannet i de fleste tilfeller er trygt også ved de mindre vannforsyningssystemene, er det blant hos disse vi finner de fleste avvikene på kravene til mikrobiologisk kvalitet.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Vannverkseierne rapporterer hvor stor gjennomsnittlig lekkasjeprosent det er ved vannforsyningssystemet. Selv om lekkasjer i seg selv ikke er et direkte folkehelseproblem, kan lekkasje føre til innsug av forurensninger ved trykkfall. Den gjennomsnittlige lekkasjeprosenten i Norge er anslått til 28 %. Det er ikke bærekraftig at 250 millioner kubikkmeter drikkevann lekker ut på vei til norske abonnenter.

Denne rapporten er den første i en serie på årlige rapporter
Mattilsynet har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide tilsvarende rapporter på årlig basis, slik at vårt tilsyn og øvrig forvaltningsarbeid blir mest mulig kunnskapsbasert. Rapporten ble bestilt i februar 2019, og drikkevannshendelsen på Askøy i juni i år viser hvor viktig det er å tenke langsiktig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.