Ny rapport: Avl kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett

nofima

Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer fram i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett.

Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer.

Risikoavlastning
Et av elementene i strategien, som departementet bør utvikle, er å bidra til etableringen av felles arena for flere oppdrettere. Anbefalingen er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala. Denne sammenslutningen av oppdrettere må tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år.

– Kjente og velprøvde virkemidler for å løse slike problemstillinger er at staten tilbyr risikoavlastning, sier seniorforsker Edgar Henriksen, en av forskerne bak rapporten.

I rapporten går det klart fram at tidligere manglende lønnsomhet i torskeoppdrett gjør at tilgang på fremmedkapital både fra bank og investorer, sannsynligvis vil forhindre en eventuell satsing fremover.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Nofima skriver også at det er en forutsetning at konsortsiet har med aktører med kompetanse og kapasitet til å gjøre grundig markedsarbeid, og at det både testes ut strategier for salg av foredlet og uforedlet oppdrettstorsk.

Egen avlsstasjon
Nofima har forsket på torskeoppdrett i over 15 år. I 2004 ble et produksjonsanlegg på Kraknes like utenfor Tromsø kjøpt og bygget om en avlsstasjon. Dette er nå et senter for marin akvakultur, og her er det gjort store vitenskapelige fremskritt de siste årene.

Avlsmaterialet er meget godt og skal ytterligere forbedres. Dette avlsmaterialet skal stilles til disposisjon for næringen.

Imidlertid har ikke Nofima kapasitet til å produsere tilstrekkelige volum yngel eller gjennomføre påvekstfasen fram til settefisk, så andre løsninger må også søkes.

– Avlsframgangen kan gi grunnlag for produksjon av torsk i oppdrett innenfor et kostnadsnivå som sannsynliggjør lønnsom produksjon. Dette forutsetter akseptabel risiko for rømming og sykdom. Femte generasjon av vår settefisk vil være tilgjengelig i 2019, og vil trolig ha større potensial for lønnsom produksjon enn forrige generasjon, sier seniorforsker Atle Mortensen som leder forskningsarbeidet på avlsstasjonen.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Flaskehalsen er finansiering av biomasseoppbygging i industriell skala slik at fremtidig potensiale for torskeoppdrett kan dokumenteres.

Grundig dokumentasjon
Forutsetning for statlig risikoavlastning bør være grundig dokumentasjon av vekst, kostnader i alle faser av produksjonen og resultater av markedsarbeidet. Og at dokumentasjonen gjøres offentlig tilgjengelig.

«Arbeidet bør også følges opp med forskningsbaserte analyser av relevante biologiske, økonomiske og markedsmessige problemstillinger», heter det i rapporten.

Dersom det skulle vise seg at forutsetningene er til stede for lønnsom vekst i oppdrett av torsk, så må oppdretterne også måtte forholde seg til skjerpet konkurransen om areal i kystsonen.

Denne problemstillingen vil ikke vil bli aktuell før det viser seg at oppdrett av torsk har forretningsmessig potensial til vekst og fører til interesse for nye arealer.

Oslo børs
Torskeoppdrett hadde sin glanstid i Norge på starten av 2000-tallet. To selskaper som drev med oppdrett av torsk, ble notert på Oslo Børs. Produksjon av oppdrettet torsk økte fra 2000 – 2010, men manglende biologisk kunnskap førte likevel til svake produksjonsresultater. I tillegg til finanskrise kombinert med stor tilgang på vill torsk som reduserte prisen til oppdretter, førte dette til et konkursras.

Les også:  REMA 1000 har aldri solgt mer grillmat

Torskeavlsprogrammet i Nofima har imidlertid fortsatt og fjerde generasjon viser så stor avlsmessig framgang at forutsetningene for oppdrett av torsk vurderes som bedre enn noen gang. Potensialet for fortsatt avlsmessig framgang er fortsatt til stede.

Høyere pris
Nye markedsstrategier, som nisjemarkedsføring, kan ha potensial for å utløse en høyere pris. Verken de produksjonsbiologiske- eller markedsmessige forutsetningene for en videre lønnsom satsing lar seg avklare uten at det nye avlsmaterialet prøves ut i industriell skala.

I dag selges det ikke større volum av oppdrettstorsk i markedet. Selv om oppdrettere starter en større kommersiell satsing på oppdrettstorsk nå, vil det ta flere år før de kan tilby større volum til markedet. Erfaringene viser at det er svært vanskelig å si noe om prisutvikling på torsk i et lengre tidsperspektiv.

De tre selskapene, Statt Torsk, Namdal Torsk og Codfarm AS, som har satt ut torskeyngel etter 2015, har ikke hatt utsett av tilstrekkelig mengde yngel til at det har kunnet høste erfaring i industriell skala.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.