Ny mulighet for bønder som søkte produksjonstilskudd for sent

bondegård

Landbruks- og matdepartementet har nå besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019. Inntil eventuelle endringer er fastsatt skal dagens søknadsfrister praktiseres mer fleksibelt.

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er fremforhandlet som følge av tørken.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

– Jeg har forståelse for at bønder kan synes at systemet er rigid, og at det er vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Denne sommeren har vært svært krevende for mange bønder og jeg har allerede varslet Stortinget om at jeg vil vurdere endringer i praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Tørkesituasjonen og innretningen av avtalen med jordbruket har aktualisert behovet for endringer på dette området sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruks­direktoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.

– Det har vært viktig for meg at en mer fleksibel praktisering skal komme alle som har søkt for sent til gode, ikke bare de som allerede har en dispensasjonssak til behandling. Jeg har fått flere henvendelser fra regjeringspartiene på Stortinget, og fra KrF, som har ytret ønsker om at vi kan se mer fleksibelt på dette i år. Direktoratet har derfor fått i oppdrag å praktisere forvaltningen av ordningen slik at de som søkte for sent i mars nå får en ny sjanse sier Hoksrud.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.