Ny forskning: Helsepersonell vegrer seg for å rapportere trakassering

mat pleie sykehus

Ansatte på sykehjem med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering, trakassering og rasisme. – Det mest overraskende er at alle lederne jeg intervjuet mente dagens system var tilstrekkelig for å fange dette opp, sier forsker Tone Lindheim.

– Det som avgjorde om man ble utsatt for diskriminering og trakassering var ikke kjønn eller opprinnelsesland, men den ansattes hudfarge, forklarer Tone Lindheim.

Lindheim er førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole og har skrevet artikkelen «Hvem er den svake part? Om ledere og ansattes håndtering av trakassering, diskriminering og rasisme på sykehjem» i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Ifølge regjeringens handlingsplan fra 2019 mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, er arbeidsplassen et av områdene hvor man skal bekjempe trakassering, rasisme og diskriminering, fortsetter hun.

– Derfor er det et stort problem at ledelsen tror at dagens systemer er tilstrekkelige for å fange opp den diskrimineringen og trakasseringen som finner sted.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.