Ny eierskapsmelding: Staten presser rapportering fra små bedrifter

Regnskap Norge

Statens nye eierpolitikk påvirker også små og mellomstore virksomheter. – Den nye eierskapsmeldingen aktualiserer behovet for bærekraftsrapportering blant store foretak – og dermed også fra små og mellomstore bedrifter, som inngår i verdikjedene som leverandør av produkter og tjenester, sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. 

Nylig la næringsministeren frem regjeringens nye eierskapsmelding. Den skal blant annet bidra til raskere grønn omstilling.

– Regnskap Norge støtter ambisjonen om et grønnere statlig eierskap. Regjeringen viser med den nye eierskapsmeldingen at staten er pådriver til grønn omstilling i næringslivet. Regnskap Norge har i flere år påpekt at bærekraftige forretningsmodeller vil være et konkurransefortrinn. Det understøttes kraftig av den nye meldingen, sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. 

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

– Tydeliggjøring av statens forventinger til selskapers arbeid med blant annet klima, natur, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold samt nye forventinger knyttet til inkludering av FNs bærekraftsmål i selskapenes strategier og daglige drift, aktualiserer behovet for kvalitativ og sammenlignbar bærekraftsrapportering, sier Regnskap Norge-direktøren:

– Virksomheter vil nå i enda større grad se verdien av å rapportere på bærekraft, da det investeres i bedrifter som tenker trippel bunnlinje og leverer på «people, planet, profit», sier adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. 

Markedskreftene driver frem bærekraftsrapportering fra små og mellomstore bedrifter.

Les også:  Norge har inngått fiskeriavtale med EU for 2024

– Selskapene staten eier er stort sett store virksomheter. Selv om den nye eierskapsmeldingen aktualiserer bærekraftsrapportering, så er ikke dette nytt for store foretak. De er allerede pålagt å rapportere på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon, forteller adm.dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

– En viktig effekt med den nye ambisjonen er derimot at forventingene drypper ned på små og mellomstore virksomheter. Når de store rapporterer på bærekraft, er de avhengige av informasjon fra sine underleverandører. I fravær av et eget regelverk for små og mellomstore bedrifter, ser vi hvordan markedet nå driver frem «krav» om bærekraftsrapportering, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge:

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

– Mange virksomheter er ukjent med hvordan slik rapportering skal skje, selv om noen verktøy finnes. Skal det lokale næringslivet fortsette å være en del av verdikjeden til de store selskapene, må de fremover tilpasse seg disse nye rapporteringskravene. Dette er et arbeid som ikke bør utsettes, så her er det bare å enten sette seg inn i rapporteringsløsninger eller få hjelp av en god rådgiver og regnskapsfører.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.