Ny bok: Med flagget til topps

bøker

Professor i økonomisk historie, Stig Tenold, har skrevet boken «Med flagget til topps». Den tar for seg norsk skipsfart i det 20. århundre. Men hvordan ble Norge en av verdens ledende skipsfartsnasjoner?

Vi tar et dypdykk i denne velskrevne og underholdende boken om Norges historie – sett gjennom skipsfarten.

Tenold viser til tre faktorer som forklarer hvordan Norge ble en av verdens ledende skipsfartsnasjoner: geografi, historie og kultur. De virket sammen. Geografien gjorde det mulig å samle erfaringer og kompetanse, og dette påvirket verdiene og holdningene våre.

Norge betyr «veien mot Nord». Kommunikasjon og transport ligger i roten av navnet. Norge er også et langt og smalt land med lange kyststriper. I tillegg gjør landskapet sjøfart mer fordelaktig enn transport på land. Tenold forklarer hvordan nordmenn tidlig ble tvunget ut på havet; det skapte blant annet mulighetene som vikingene benyttet seg av. I tillegg forener havet mennesker. For et land med lav befolkningstetthet og et skrint jordsmonn har havet alltid vært av stor betydning. Det har gitt oss muligheten til å handle med andre. Vi ble gode på å transportere varer effektivt til sjøs.

Les også:  MUSIKK: Billie Van ute med låta "Signals"

Skipsfartshistorien starter gjerne med vikingene, men veien frem til i dag har vært lang og strevsom. Den kraftige og vedvarende veksten kom først i andre halvdel av 1800-tallet. Da ble så godt som hele verden åpnet for norsk skipsfart, og vi nøt godt av erfaringen og kompetansen som redere og sjømenn. Skipsfarten skapte arbeidsplasser og investeringsmuligheter, og dette i et langt større omfang enn i andre land i Europa. Der svenskene hadde skog og industri hadde nordmennene skipsfarten.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Salten

Når Tenold omtaler kultur snakker han om både maritim kultur og norsk kultur. Med maritim kultur menes det at vi nordmenn er et folk som lever av havet. Vi er et sjøfolk. Vi identifiserte oss selv som en skipsfartsnasjon allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Med norsk kultur menes måten vi var organisert på. Vi var små samfunn der skipsfart var en av de viktigste næringsveiene, og der tillit spilte en sentral rolle. Dette påvirket holdningen og verdiene våre.

Les også:  Trafikksikkerhetsmidler til Lofoten, Vesterålen og Ofoten

«Med flagget til topps» er ikke bare en bok om skipsfart. Det er en bok om Norges historie, og om den delen av Norges rikdom som ble skapt til sjøs. Tenolds bok om norsk maritim historie er delt opp i bolker.

I grove trekk betyr det: frem til 1900-tallet, første verdenskrig, mellomkrigstiden, andre verdenskrig, den etterfølgende gullalderen for norsk skipsfart, skipsfartskrisen som så fulgte, og det nye maritime Norge.

Tenolds avslutter med å se fremover: Hvordan skal norsk skipsfart fortsette å være konkurransedyktig? Tenold tror svaret ligger i samspillet mellom nettopp geografi, historie og kultur.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.