NVE fikk utmerkelse for god bruk av geodata

nve

NVE ble hedret fredag for en automatiseringsløsning som effektiviserer våre høringsinnspill til kommunene. Diplom deles ut årlig for å hedre spesielt gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk prisen i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor».

Nasjonalt geodataråd og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler årlig ut diplom til bedrifter og offentlig etater for gode eksempler på bruk av geodata. NVE fikk pris i kategorien «Beste tiltak i offentlig sektor», for en automatiseringsløsning. Løsningen effektiviserer NVEs høringsinnspill om naturfarer til kommunenes reguleringsplaner.

Prisen ble overrakt på NVEs hovedkontor fredag 27. august av statssekretær Heidi Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i Nasjonalt geodataråd Roar Skålin.

– Jeg syns det er veldig hyggelig å ta imot denne utmerkelsen på vegne av NVE, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Jeg er stolt av NVEs sterke fagmiljøer, og jeg er ekstra stolt av at  våre gode fagmiljøer samarbeider så godt for å utvikle nye løsninger.

Les også:  Dødsfall i trafikken: Færre drepte i november

– Løsningen har som mål å formidle kunnskap om naturfarer og klima til de som tar de faktiske beslutningene – nemlig kommunene. Det er beslutningene som tas i kommune-Norge som gjør oss i stand til å bygge et trygt og robust samfunn, sier Lund.

NVE mottar årlig ca 2500 varsler om oppstart av reguleringsarbeid i kommunene, som det skal gis innspill om naturfare til. Tidligere har flertallet av disse varslene kun fått et generelt innspill til planarbeidet, og plankonsulenten har vært henvist til generell veiledning.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Siden 2018 har NVE arbeidet med å utvikle en løsning for å generere innspill med mer og bedre informasjon. Automatiseringsløsningen setter automatisk sammen en skreddersydd tilbakemelding til hver enkelt plan, basert på geodata. Innspillet summerer opp potensielle farer i området, og utfordringer for den konkrete reguleringsplanen. I tillegg gir den veiledning for hvordan man går frem for å planlegge bebyggelsen slik at den oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot disse farene, også i et fremtidig klima.

– Løsningen med automatiserte innspill vil effektivisere det interne arbeidet og gjøre at saksbehandlere unngår mye rutinearbeid. Vi kan konsentrere oss om å behandle de mest komplekse sakene grundigere, sier Kjetil Indrevær i skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Løsningen er nå i en testfase, og testes ut mot et utvalg kommuner i 2021.

Nasjonalt geodataråd er et statlig organ som gir råd om oppfølging av nasjonale strategier for felles geografisk infrastruktur. Rådet ble opprettet i 2012, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Bakgrunnen for prisutdelingen er et ønske om å fremme smart og innovativ bruk av stedsdata. Prisvinnerne i år er grunderbedriftene Fiskher AS og Vake, i tillegg til NVE.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.