Norske byer og lokalsamfunn skal bli smartere

bygg reis deg

For å takle de store og komplekse utfordringene Norge står overfor de kommende årene må kommuner ta i bruk smart teknologi og bli mer miljøvennlige. Et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn skal nå vise vei.

– Norske kommuner og næringer jobber for islolert og er ikke nok samkjørte. Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer skal samle Norge ved å fungere som en plattform for samarbeid, og gi en tydelig visjon for videre by- og lokalsamfunnsutvikling. 

Dette sa rådgiver i DOGA Chris McCormick under sitt foredrag i Norges Varemesse sin hall E. Nasjonal veikart er et samarbeid mellom Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet. DOGA er initiativtakerne til prosjektet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Nasjonalt veikart skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner med de store omveltningene de står overfor. De skal fremme innbyggernes livskvalitet, bidra til økt næringsutvikling, og samtidig ta hensyn til miljø og klima. Det ble satt av 65 millioner på statsbudsjettet til prosjektet. McCormick er klar på at penger ikke er nok. For å kunne nå FN sitt bærekraft mål innen 2030 må Norge samarbeide på tvers. 

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Det er masse gode kunnskaper rundt om i landet og et helt hav av gode prosjekter. Selv om dette er rettet mot kommunene og fylkeskommunen, må vi også involvere næringslivet, investorer, akademia og ikke minst innbyggerne.

Prosjektet er nettopp ferdig med fase en. McCormick er tydelig på at rapporten ikke skal bli liggende i skuffer hos landets ordførere. DOGA har sett hvordan andre land har taklet den digitale overgangen, og ser at mange prosjekter stopper etter piloten. De ønsker å bygge videre på den norske velferdsmodellen hvor verdier som tillit, gjennomsiktighet og troverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede samfunn.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Nasjonalt veikart skal fremme utvikling av bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer. DOGA har lansert den første versjon, men men det skal være et dynamisk og levende dokument som kontinuerlig skal utvikles og bygges videre på.

Prosjektet går nå inn i fase 2 hvor en innovasjonskonkurranse pågår. Vinneren kåres i januar 2020. Selve prosjektet ferdigstilles i juni 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.