Norsk spillbransje sliter med kapitaltilgang

virke

69 millioner spiller norske spill, og vekstpotensialet er enormt. Det viser Norges første markedsstatistikk om den norske spillbransjen. Rapporten er skrevet av Hovedorganisasjonen Virke.

Norsk spillbransje har enormt potensial, men sliter med tilgang til kapital. Får investorer økt kjennskap til bransjen kan det bidra til et samfunn med flere arbeidsplasser, økt teknologikompetanse og skatteinntekter.

I 2018 var bruttoomsetningen tilknyttet spill på totalt 550 millioner kroner. Av disse omsatte selskapene for 388 millioner kroner selv, mens 162 millioner kroner gikk til andre distribusjonsledd.

− Det ligger stort potensial i bransjen. Flere norske spillselskaper har hatt en betydelig vekst og fått internasjonalt gjennomslag. Det er stadig flere som spiller norskproduserte spill, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Den norske spillbransjen har hatt betydelige eksportinntekter sammenlignet med andre norske kulturnæringer. Fra 2017 til 2018 hadde spillselskapene en samlet økning i omsetningen på 28 prosent, og bruttoomsetningen knyttet til spill økte med 31 prosent.

− Norsk spillbransje er konkurransedyktige på teknologi og kreativitet, men bransjen møter ofte utfordringer i utviklingsfasen. Utviklingsløpet fram til et spill utgis er langt og dette kan føre til utfordringer med finansieringen, sier Kristensen.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Dataspillbransjen omsatte på verdensbasis for 1 230 milliarder kroner i 2018, mer enn omsetningene til den globale filmbransjen. Dette betyr at den norske spillbransjens bruttoomsetning utgjør 0,04 prosent av den globale spillbransjen.

Dersom vi ser til naboland som Finland og Sverige er spillbransjen blitt en viktig næring for deres økonomi. Dette har skjedd med en kombinasjon av statlige og lokale støtteordninger, langsiktig kompetanseheving og profesjonalisering av bransjene.

− Bare en ambisjon om å bli halvparten så gode som våre naboland, vil ha svært mye å si for verdiskapingen, sier Kristensen.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Regjeringen har lansert «Spillerom – en dataspillstrategi for 2020-2022». I strategien løfter de dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet.

− Det er veldig positivt at kulturministeren og regjeringen la frem denne spillstrategien, og vi er glade for å ha fått så stort gjennomslag for det våre medlemmer er opptatt av. Nå er det avgjørende at også næringslivet og investorer får øynene opp for potensialet i bransjen, sier Kristensen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.