Norsk havbruksnæring i sterk vekst

fiske transport industri

Havbruk, Norges nest største næring, har en rekordhøy eksportverdi og driftsmargin, viser en samlet oversikt over de reviderte tallene for bransjen.

Takket være høyere laksepriser fikk bransjen nok en gang «all-time-high» eksportinntekter, selv med en nedgang på fem prosent i eksportvolum.

– Havbruksnæringen er en bransje som fortsatt vokser i ekspressfart, både i hjemme- og eksportmarkedet. Med en snitt kilopris for laks på drøyt 60 kr over året både i 2016 og 2017 kunne bransjen også hente ut rekordhøye marginer, sier Eirik Moe, partner i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.

«The Norwegian Aquaculture Analysis», en EY-rapport om den samlede norske havbruksnæringen, kvantifiserer størrelse og utvikling for hele denne dynamiske næringen. Næringen består av selskaper som dekker ulike faser i verdikjeden; tekniske løsninger, bioteknologi, produksjon, distribusjon og foredling. I alt omfattes ca. 700 norskbaserte selskaper med over halve omsetningen i denne bransjen av analysen.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Økte inntekter og kostnader
Rapporten viser at over en tiårsperiode har bransjen tredoblet omsetningsverdien. Samtidig har kostnadsnivået i næringen også fortsatt å stige, særlig på grunn av problematikken rundt lakselus og økte fôrkostnader.

Verdiskapingen og fortjenesten er ujevnt fordelt i de forskjellige segmentene av verdikjeden. Selv om produksjonssegmentet er utsatt for store variasjoner i utsalgspriser og økende produksjonskostnader er dette segmentet den klart største bidragsyter til lønnsomheten i bransjen. Dette tross problemene med lakselus; bransjens totalt sett største utfordring.

Les også:  Oppdrettsmillioner til tre skoler i Nordland

– Norge bidrar med mer enn halvparten av den globale lakseproduksjonen, og det ventes at vi vil opprettholde markedslederposisjonen i de kommende årene. Omkring 95 prosent av laksen blir eksportert. Etterspørselen etter oppdrettslaks er økende i mange markeder, fastslår Moe.

– Mange trender peker i retning av fortsatt sterk vekst for havbruksnæringen. Med flere forskningsprogrammer som lover gode nyheter i kampen mot lakselus er bransjen flere skritt nærmere en betydelig kapasitetsøkning. Vi vil også se konsolidering innen enkelte deler av næringens verdikjede. Vi ser at økt interesse for fisk i kostholdet, produktutvikling og innovasjoner også kan bidra til vekst for hele bransjen, sier Moe.

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

Skaper verdi langs hele kysten
Havbruksnæringen skaper verdi langs så godt som hele Norges kyst. Hordaland og Bergen er på sett og vis industriens «hovedstad». Her holder mange av næringens største selskaper til, som Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Seafood og EWOS. I tillegg er det et større antall lisenser til havbruk og smoltproduksjon i regionen.

Et annet senter for næringen er Sør-Trøndelag og området rundt Frøya (hvor Salmar har sitt hovedkontor). I Sogn og Fjordane er det handelsselskapene som dominerer, og i de sørlige delene av landet hører de største selskapene til innen bioteknologi og foredling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.