Norges idrettsforbund skal teste gjenåpning av norsk fotball

fotball

Norges idrettsforbund jobber sammen med særforbundene for en gradvis gjenåpning av norsk idrett, i takt med åpningen av samfunnet for øvrig. Dette arbeidet startet 2. april hvor koronavettregler for treningsaktivitet i idretten ble utarbeidet. Neste naturlige steg er et pilotprosjekt for konkurranser i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF).

– Vi starter med det vi kan gjenåpne innenfor et lukket regime. Gjennom en nøye utarbeidet milepælsplan for gjenåpning av toppfotballen, vil norsk idrett lære, evaluere og eventuelt justere underveis. Kunnskapen fra denne piloten vil ha stor betydning for  en gradvis gjenåpning av  andre idretter,sier generalsekretær Karen Kvalvåg i Norges idrettsforbund.  

Norges idrettsforbundharsammen med NFF skissertoverfor Helsedirektoratet hvordan piloten i toppfotballen kan gjennomføres.  Målet er å komme i gang med ordinær trening 4. mai, og med planlagt oppstart for seriespill 15. juni.Helsemyndighetene har foreløpig ikke tatt stilling til henvendelsen.  

Les også:  Glimt slo Vålerenga: Pelle scoret fire!

Samarbeid med særforbundene
NIF har et tett samarbeid med alle særforbundene, med et felles mål om at aktiviteten kan starteoppså raskt som mulig innenfor smittevernlovgivningen. Fotballen står p.t. foran sesongoppstart, den representerer den største idretten og har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern.  

– Vi ønsker i fellesskap åigangsette en pilot fortoppfotballen. Piloten vil være viktig i det videre arbeidet for å utarbeide en bransjestandard for gjenåpning av andre idretter, sier Kvalevåg og legger til:  

– Erfaringene vi får ved å starte opp med ordinære fotballtreninger og kamper med omfattende smittevernstiltak vil gi resten av idretten og helsemyndighetene svært verdifulle svarsom kan berede grunnen for en raskere og smittevernsforsvarlig oppstart også i andre idretter. 

Les også:  Her er Harald Berg-statuen

Utfordrer ikke hensynet til smittevernet
Norges idrettsforbund setter liv og helse først og vil til enhver tid følge de retningslinjene og vedtak helsemyndighetene beslutter.  

– Vi fulgte lojalt opp en gradvis nedstengning av idretten, og vi bidrar like konstruktivt for en gradvis gjenåpning som startet med koronavettregler for idretten, sier Kvalevåg.  

Gjenåpning av breddeidretten
Norges idrettsforbund jobber for å gjenåpne både bredd- og toppidretten innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Arbeidet for en gradvis gjenåpning startet 2. april da NIF og idrettsorganisasjonen utarbeidet felles idrettslige anbefalinger og særidrettslige koronavettregler. 

Les også:  Her er Harald Berg-statuen

– Dette arbeidet har vært svært vellykket og mange idretter har kommet i gang med treninger innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser samtidig som smittetallene fortsetter å gå ned. NIF og norsk idrett ønsker å være en kunnskapsbasert premissgiverforhelsemyndighetene i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnetog norsk idrett, sier Kvalevåg.  

For gjennomføring av ordinære konkurransermener NIF det vil værenaturlig å starte med toppidretten som har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern og høy bevissthet blant utøverne. 

– Vi ønsker nå at toppfotballensammen med NIF,gjennom denne piloten, skal være en spydspiss, aktiv støttespiller og kunnskapsleverandør til resten av norsk idrett og for andre samfunnsområder,avslutter Kvalevåg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.