Norges energipolitikk svekker norsk økonomi – Japan satser på nye kullkraftverk

strøm energi

Norge fører en energipolitikk som hever prisen på kraft og energi generelt i Norge, noe som svekker norsk verdiskapning. Videre bruker Norge milliarder på biodrivstoff og elbiler, hvorfor gjør vi «alt» for å gjøre Norge fattig?

Hvor lenge skal Norge tro på FNs CO2-svindel? Hvem har egentlig fordeler av Norges dårlige energipolitikk? Tydeligvis er det stadig flere rundt i verden som har mistet troen på FNs CO2 svindel.

Verden har enorme kullreserver, en sikker og rimelig energikilde. Et kullkraftverk leverer energi 24/365 hvis ønskelig, i motsetning til såkalt grønn energi.

Japan har igangsatt 8 splitter nye og moderne kullkraftverk de siste 2 årene, og planlegger å bygge ytterlige 36 nye kullkraftverk de neste ti år. Japan ønsker trygg og stabil energi, derfor satser de på kull og gass. Etter ulykken ved Fukushima atomkraftverk i 2011 ønsker man tryggere energikilder.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Japans satsing på kull underbygger tendensen til økende  skepsis til FNs CO2 svindel verden rundt. Stadig flere begynner å agere fornuftig fremfor å styres av tro og følelser.

Kun de mest innbitte «grønne fanatikere» her i Europa fortsetter å svekke Europas økonomi ved satsing på ustabil og ulønnsom grønn energi. Resten av verden er mer fornuftige, man bruker den energi som er mest økonomisk. Moderne kullkraftverk er nesten støvfrie, svært lite partikler slippes ut sammen med røk-gassen.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

Tyskland vil sannsynligvis gjøre noe tilsvarende de neste få år, de bruker i dag kull, gass og atomkraft. Ønsker man å fase ut atomkraft, er kull og gass svaret. Det blir spennende, og ganske underholdene, å følge med på den argumentasjon som vil brukes når man erkjenner hvor viktig kull er i en trygg og stabil energiforsyning.

Fornybar energi, med dagens teknologi, vil ha store problemer med å forsyne særlig mer enn 20 % av Tysklands energiforbruk. Energi fra sol og vind trenger et billig «batteri» for å kunne bli en 24/365 energikilde. Sannsynligvis blir fremtidens mest brukte batteri gass i form av hydrogen, propan, butan og metan.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Problemet er å omforme sol- og vindenergi på en billig måte, når dette blir mulig, er usikkert. Verden vil bruke kull, olje og gass som hoved energikilde i mye av dette århundret, uansett hva hysteriske grønne måtte tro og ønske.  I dag øker verdens energiforbruk nesten raskere enn veksten av fornybar, så det er langt frem. Om 50 år må en tro mange tekniske problemer er løst. Mange påstår fusjonsenergi vil være tilgjengelig i løpet av 10 til 20 år, dette vil i så fall endre verden.

Les mer om FN, energipolitikk, Norge og Japan her.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Per Øyvind Næss

Per Øyvind Næss er en samfunnsdebattant og skribent kjent fra Aftenposten, Dagsavisen og flere andre norske aviser og nettaviser.