Norge bruker minst antibiotika i husdyrholdet i Europa

gris

Antibiotikabruken i matproduksjon er redusert i hele EU, med enkelte unntak, skriver European Medicines Agency i sin siste rapport. Norge troner øverst på listen over land med lavt antibiotikaforbruk i besetninger med matproduserende dyr.

I norsk husdyrhold brukes det lite eller ingenting av de kritisk viktige typene antibiotika. Dette fører til lav antibiotikaresistens i den norske husdyrpopulasjonen, sammenlignet med resten av EU.

Samarbeid viktig for Norges gunstige posisjon
Norges gunstige posisjon kommer som følge av flere faktorer. – Én viktig faktor er det nære samarbeidet mellom myndighetene, veterinærmiljøene, slakteribransjen og norske svineprodusenter, forteller direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

– Vi har gjennomført saneringer av sykdomsfremmende bakterier og skabbmidd som gjør at norsk svinepopulasjon i dag har en av verdens beste helsestatus, sier han. Myndighetenes og næringens overvåkingsprogram gjør også at en raskt kan slå ned på smitte og sanere vekk sykdomsfremmende bakterier og virus.

Gir antibiotika kun til syke dyr
I Norge gis ikke antibiotika på forebyggende basis til svinebesetninger, kun ved behandling av sykdom, og da gis kun behandling til det enkelte individ som er smittet.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Strukturen vi har her til lands, med stor spredning av svinebesetninger over hele landet, bidrar til et lavt smittepress og dermed lav risiko for introdusering av smittsomme sykdommer, sier Eik-Nes.

– De siste 20 årene har Norsvins målrettede avlsarbeid redusert leddlidelser, frekvens av bogsår og økt styrke og robusthet hos både purker og smågris. Smågrisens overlevelsesevne har også blitt styrket gjennom målrettet avlsarbeid. Vi ser at disse fremskrittene bidrar til et redusert behov for antibiotika i den enkelte besetning, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.