Nordnorsk krav til samferdselsministeren

vinter vei

Nord-Norge krever at regjeringen ved samferdselsministeren kommer med sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen, det kommer frem i en uttalelse skrevet av ledende politikere i Nordland, Troms og Finnmark.

Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre. Derfor har de nordnorske fylkeskommunene stått sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for at infrastruktur i landsdelen må prioriteres fra nasjonale myndigheter og sikre framkommelighet og kapasitet. Det skjønner vi tar tid.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Men vi aksepterer ikke at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp, sier Ivar B Prestbakmo (Sp), Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Geir Ove Bakken (Ap), Hovedutvalgsleder samferdsel i Finnmark og Svein Eggesvik (Sp), Fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.

Derfor krever de nordnorske politikerne at Samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at man tar initiativ til forskriftendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves. Det holder ikke at dekk godkjent for kjøring i mellom-Europa også er godkjent i Norge.

– Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre vinterveier, blir en større og større trussel for oss alle, sier Ivar B Prestbakmo, Geir Ove Bakken og Svein Eggesvik

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– Derfor vil det førstkommende mandag gå en skriftlig henvendelse til Samferdselsministeren der vi stiller krav som vi forventer vil bli raskt fulgt opp, avslutter de nordnorske politikerne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.