Nordmenns verdier i utlandet blir nå kjent for Skatteetaten

cans christian holte

Skatteetaten mottar opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter i opptil 102 land fra 30. september. Skal du oppgi verdier til Skatteetaten, kan det være avgjørende å ta kontakt nå.

Første informasjonsutveksling var i september i fjor. Da hadde 49 land forpliktet seg til å sende opplysninger. Nå utvides ordningen med 53 nye land og Skatteetaten vil motta betydelig mer informasjon.

– Opplysningene vi mottok i fjor var av god kvalitet og er nyttige i arbeidet vårt. Nå utvides ordningen til flere land som historisk er kjent for å tilby bankkunder hemmelighold. Vi forventer å motta opplysninger om mange nordmenn, både personer som allerede har rapportert verdiene sine i skattemeldingen og personer som skulle ha gjort det, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det er OECD og G20 som har tatt initiativet til Common Reporting Standard (CRS), som ble innført av 49 land i fjor. I år har totalt 102 jurisdiksjoner forpliktet seg til å delta i denne automatiske utvekslingen av bankopplysninger, inkludert store finanssentre som Sveits, Singapore og Hong Kong.

I første utveksling mottok Skatteetaten opplysninger om 115 000 kontoer, med et samlet beløp på over 150 milliarder kroner, som tilhører personer og selskaper som er skattepliktig i Norge. Opplysningene gjelder banker, finansinstitusjoner og selskaper i tillegg til privatpersoner. Mye av verdiene er allerede innrapportert til Skatteetaten.

Nå er sjansen til å gjøre opp for seg
Hvis du har verdier i utlandet som ikke tidligere har vært oppgitt til beskatning kan du søke om frivillig retting. Dette er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdiene dine, på eget initiativ. Et rekordhøyt antall personer tok i 2017 kontakt med Skatteetaten om frivillig retting. Gjennom ordningen betaler du skatt, men slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse.

– Det er viktig å ikke vente med å kontakte Skatteetaten. Det er vanskeligere å få innvilget frivillig retting etter at vi har mottatt opplysninger via CRS. Vi oppfordrer alle som har uoppgitte inntekter eller formue om å ta kontakt, sier Holte.

Verdier i alle land må rapporteres til Skatteetaten
Hvis du er skattepliktig i Norge skal du oppgi alt av inntekter og formue på skattemeldingen, også formue og inntekt i andre land. Men det er ikke sikkert alt er skattepliktig i Norge. Du skal også oppgi verdier du har betalt skatt av til et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.