Nordland Tak sikret videre drift

byggearbeid

Nordland Tak AS har lykkes å få på plass en akkord og emisjon som sikrer selskapets videre drift. 

Nordland Tak AS har opplevd en utfordrende periode, og flere uønskede hendelser har ført til at selskapet har vært på randen av konkurs.

– Det har den siste tiden vært et stort engasjement fra tidligere eiere, lokale og eksterne investorer. Dette har ført til at en har fått på plass tilfredsstillende kapital. Og det er med stor ydmykhet til våre leverandører, kunder, ansatte, bank og lokale investorer vi tar til på den videre drift i selskapet., sier daglig leder i Nordland Tak AS, Daniel Lind.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

Det ble gjennomført en kapitalforhøyelse og akkord 16. september. Største eier etter emisjonen er det regionale investeringsselskapet Helgeland Invest AS med 36,04 %.

– Vi synes dette er et spennende selskap. Nordland Tak har et godt omdømme og opererer i et rimelig stabilt marked hvor vi ser gode muligheter for tilfredsstillende inntjening. Det er gledelig å kunne investere i et selskap med stolte tradisjoner fra Mosjøen og bidra i en snuoperasjon sammen med andre. Vi er et regionalt investeringsselskap med hele Helgeland som nedslagsfelt, og vil bidra både med kapital og kompetanse. Vi er innstilt på å legge ned en del tid for å bistå i snuoperasjonen, sier adm. dir. Ståle Indregård i Helgeland Invest AS. 

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Ny styreleder heter Bjørn Vidar Giske. Han har erfaring fra tilsvarende bedrifter og utfordringer.

– Nordland Tak AS vil i sitt videre arbeid ta i bruk nye systemer som jeg har god erfaring med fra annen organisasjon. Dette vil skape større kontroll på driften og en vil være mer hands-on. Det har gått fort i svingene, men jeg er meget motivert til å jobbe målrettet med Nordland Tak fremover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.