Nordland fylkeskommune: Samiske språk får tilskudd

nfk

Det er de samiske språkene som prioriteres i årets første tildeling på samisk satsing. – Vi har et særlig ansvar for å støtte opp om de samiske språkene, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Fylkesrådet vedtok i fjor at samiske tilskuddsmidler skal rettes mot satsing på samiske språk, kultur og samfunnsliv.

– Særlig viktig er språkprosjekter for de minste samiske språkene som vi har et særlig ansvar for i Nordland, altså sørsamisk, lulesamisk, pitesamisk og umesamisk. Og ikke minst handler det om å sette inn prosjekter for samiske barn og unge, underbygger fylkesråd Torset.

Les også:  Ny biskop i Sør-Hålogaland: – Vi skal lære av Bodø/Glimt

Nordland fylkeskommune tildeler årlig tilskudd til samisk satsing. Dette er en søknadsbasert tilskuddsordning basert på de vedtatte retningslinjene. Den totale rammen for tilskudd for 2023 1,9 millioner kroner fordelt mellom to søknadsfrister, 15. mars og 15. september.

– I denne første tildelingen kom det inn 30 søknader på vel 2,1 millioner kroner. I innstilling til vedtak har vi fordelt 826 000 kroner til ulike prosjekter, mange av dem rettet mot de samiske språkene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.