Nordea deltar i felles klimaløfte

nordea

I forbindelse med FNs klimamøte, som arrangeres dagen etter lanseringen av prinsippene for ansvarlig bankdrift, kunngjorde Nordea og 30 andre banker som har sluttet seg til prinsippene, et felles klimaløfte – Collective Commitment to Climate Action.

Gjennom dette banebrytende løftet tar bankene som har utarbeidet prinsippene, og som sammen representerer verdier for mer enn 13 billioner USD, et viktig skritt på veien mot å tilpasse virksomheten sin til internasjonale klimamål.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Collective Commitment to Climate Action innebærer konkrete og tidsbundne tiltak som bankene skal iverksette for å tilpasse lånevirksomheten sin til og bidra til klimamålene i Parisavtalen. Tiltakene inkluderer å 

  • tilpasse porteføljer slik at de gjenspeiler og finansierer den klimasmarte lavutslippsøkonomien vi trenger hvis vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader Celsius, med mål om 1,5 grader
  • iverksette konkrete handlinger innen et år etter signeringen, og bruke produktene, tjenestene og kundeforholdene sine til å tilrettelegge for den økonomiske overgangen som kreves for å oppnå klimanøytralitet
  • være åpen med og ta ansvar for sin egen klimapåvirkning og fremdriften i arbeidet med disse tiltakene
Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

– Nå som vi har sluttet oss til prinsippene for ansvarlig bankdrift, har vi forpliktet oss til å tilpasse forretningsstrategiene våre til Parisavtalen. Vi ser frem til å samarbeide med andre banker gjennom Collective Commitment to Climate Action om utvikling av metoder og scenarioer, samarbeid med interessenter og andre relevante tiltak som kan bidra til å tilrettelegge for overgangen til en grønn økonomi. Jeg er overbevist om at samarbeid og felles handling i banksektoren vil styrke hele sektorens muligheter til å møte utfordringene knyttet til klimaendringer, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.