Nordea: Alle piler peker opp

nordea

Den allerede gode veksten i norsk økonomi får neste år enda mer næring. Oljeinvesteringene snur fra en flat utvikling til kraftig vekst. Samtidig forsvinner bremsen fra lavere boligbygging. Det gir grunnlag for økte renter fra Norges Bank og en sterkere krone.

– Mange er urolige for om norsk økonomi tåler høyere rente. Men da er det viktig å huske hvorfor Norges Bank hever renta. Renta går opp fordi det går bra i norsk økonomi. Høyere renter er et styrketegn, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som nå er publisert, venter økonomene i Nordea at den allerede gode veksten i norsk økonomi tiltar neste år. Fornyet vekst i oljeinvesteringene, sterk vekst i fastlandeksporten, bra forbruksvekst, økende investeringer i bedriftene på fastlandet og en stabilisering av boligbyggingen vil sørge for at veksten blir sterk. Sysselsettingen vokser på bred front og arbeidsledigheten faller i hele landet. Flere i arbeid og økte lønninger gir god inntektsvekst blant norske husholdninger.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

– Når kampen om arbeidskraften tiltar og lønnsomheten i næringslivet er god tilsier erfaringene at lønningene presses opp. I tillegg er nå lønnsveksten blant våre handelspartnere på vei opp. Det er derfor utsikter til at lønnsveksten her hjemme kommer videre opp. For de aller fleste vil høyere lønn mer enn oppveie for en moderat renteoppgang, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Økonomene i Nordea venter at styringsrenta ved utgangen av neste år ligger ett prosentpoeng høyere enn i dag. I 2020 kan renta komme til å stige ytterligere noe. Usikkerheten om oppgangen i norsk økonomi og dermed renta kommer i hovedsak utenfra.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Handelskrig, Brexit, Italia og Tyrkia har alle kimen i seg til å kunne dempe den globale veksten. Men det er trolig først hvis USA og EU ikke finner sammen i handelspolitikken at norsk økonomi i stort vil få merker. Uten en slik kraftig eskalering av handelskrigen er utsiktene for norsk økonomi svært gode, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.