Nord Universitet og Akvaplan-niva med seminar i Bodø om oppdrett og overvåkning

Akvaplan-niva

Hånd i hånd med økt fokus på bærekraftige havnæringer vokser det frem behov for nye teknologiske løsninger for å kartlegge både ressurser og risiko.

Ulike typer teknologi kan anvendes til alt fra økt grunnleggende forståelsen av oseanografiske og økologiske prosesser i havet, til tilrettelegging for ny og bærekraftig bruk og høsting.

Som et resultat av en akselererende teknologisk utvikling ser vi at bruk av satelittfjernmåling, glidere, droner og tauede legemer med overføring av data i nåtid, samt fysiske og biologiske modeller, vil bidra til å revolusjonere marin forskning og overvåking. Gjennom GLIDER prosjektet (finansiert av NFR og ConocoPhillips) har Akvaplan-niva tatt i bruk havdroner, såkalte glidere, som er utstyrt med ulike sensorer for datainnsamling.

Les også:  Bodø-utviklede heller får arkitekturutmerkelse

Erfaringene så langt er at datamaterialet som samles med slike glidere varsler en ny æra med bruk av digitale løsninger for bedre forståelse av det marine miljøet, og representerer et betydelig bidrag til forvaltning og utvikling av blå næringer.

I mai i år ble norsk havbruksnæring rammet av en stor oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri. Til tross for at algen bare er noen tusendeler av en mm stor forårsaket den døden for laks verdt mer enn 2 milliarder kroner i løpet av et par uker. En kombinasjon av luftdroner og havglidere med tilpasset instrumentering kan være ideelle også for overvåking av oppblomstring av giftige alger. Men en slik anvendelse må være forskningsbasert. Seminaret dekker et bredt område innenfor ulike former for overvåkning og sikkerhet på havet.

Les også:  Nytt kontorhotell på Stormyra i Bodø

Akvaplan-niva og Nord universitet ønsker en tett dialog med private og offentlige aktører slik at forskning, produkter og tjenester kan skreddersys til de ulike aktørenes behov slik at de store ressursene i havet kan utnyttes til fordel for menneskeheten.

Kan marine droner med overføring av data i sann tid kombineres med oseanografiske modeller i et fremtidig system for varsling og overvåking av eksempelvis giftige alger? Dette er tema på et seminar i regi av prosjektet Glider i Bodø 8. august. Prosjektet Glider består av tre ubemannede havdroner med ulike sensorer som samler data om oseanografi, meteorologi og biologi.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Seminaret går av stabelen 8. august på Scandic Havet i Bodø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.