Nei til skatt på frivillighet

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag vil ikke ha skatt på frivillighet. – Det oppleves feil at dugnad for å holde hjula i gang i frivillige organisasjoner skattlegges, sier bygdekvinnene.

Norges Bygdekvinnelag jobber for at momskompensasjonsordningen skal fullfinansieres og rettighetsfestes. I dag betaler frivillige organisasjoner merverdiavgift på varer og tjenester. Det innebærer inntil 25 prosent skatt på inntekter som i stedet kan brukes på aktiviteter og møteplasser i lokalmiljøer landet rundt.

Statistisk sentralbyrå har beregnet at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142.000 årsverk. Verdiskapingen utgjorde 78 milliarder kroner i 2018. I dag skattlegges denne dugnadsinnsatsen. 

Skattleggingen kan variere fra år til annet. Momskompensasjonen er usikker. Den bestemmes av Stortinget fra år til år. Det skjer gjennom statsbudsjettet. Der settes det av penger som fordeles etter søknad om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Resultatet er skatt på dugnad.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

– Vi ber om at Stortinget nå vedtar full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, sier leder Jorun Henriksen og generalsekretær Cesilie Aurbakken i Norges Bygdekvinnelag.

Frivillighet sikrer fritidsaktiviteter til tusenvis av barn og unge, idrettsaktiviteter, sangkor, inkludering og demokratibygging. Store deler av samfunnet bygges på frivillig innsats. Likevel er driften av frivillige organisasjoner preget av en usikker økonomi fra år til år. Mye er avhengig av dugnad, kaffe og vaffelsalg. Det er disse usikre inntektene som skattlegges. 

Kronene fra kaffesalget bruker organisasjonene til å løse viktige samfunnsoppgaver og gi oss et bedre samfunn. Alle setter pris på frivilligheten. Regjeringen sier at den vil legge til rette for frivillig sektor, og samfunnsnytten den representerer.

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

– Da er det på høy tid å vise det ved å legge bedre til rette for en sterkere økonomi Det handler både om momskompensasjon og om grunnstøtta til frivillige organisasjoner som må økes. En høyere andel frie midler gir frivillige organisasjoner mulighet til å planlegge og skape aktivitet på egne premisser, sier Henriksen og Aurbakken.

De mener frivilligheten bidrar der det trengs. 

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

– Vi er sikre på at vi trenger møteplassene, fellesskapet, det ulønna arbeidet og hjelpen de frivillige bidrar med for å få samfunnet til å gå rundt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.