Nedgang i den norske ulvebestanden

nina

I vinterens bestandsregistrering av ulv er det påvist færre ulvekull i helnorske revir og grenserevir siden i fjor. For første gang på sju år er det også dokumentert færre enn 100 ulver i landet, men bestanden er på det nasjonale bestandsmålet.

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet, Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata.

Registreringsperioden på ulv varer fra 1. oktober til 31. mars. Det er underveis et spesielt fokus på å registrere ulvekull som ble født i fjor, siden det nasjonale bestandsmålet er basert på dette.

I vinter er det påvist totalt ni kull med ulvevalper, hvorav tre av disse ble født i de helnorske revirene Mangen, Setten og Østmarka, som alle er innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen).

De resterende seks valpekullene er født i følgende revir med tilhold på begge sider av grensen mot Sverige; Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

– Til sammen i vinter er det påvist 16-18 ulverevir helt eller delvis innenfor Norges grenser, hvorav 9 ulveflokker og 7-9 revirmarkerende par. Det er påvist ulvekull i tre helnorske revir, en nedgang på ett kull fra i fjor, og seks kull i grenserevir, ned to fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten blir det 6 kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra 8 kull fjor, men bestanden er på bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Mens antall kull i grenserevir har variert de siste årene, og opplever en reduksjon fra 8 til 6 fra i fjor, har antall helnorske kull falt gradvis fra 8 rekordvinteren 2017-2018 til 3 i år.

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

For første gang på sju år er på påvist under 100 ulver innenfor landets grenser, som er en nedgang på bortimot 30 prosent fra i fjor.

Det er i vinter påvist 89-92 ulver i helnorske revir og grenserevir, hvorav 43-44 med helnorsk tilhold og 46-48 med tilhold i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken. Kun to-tre ulver er påvist utenfor ulvesonen, hvorav to i Troms og Finnmark og en usikker i Trøndelag.

– 89-92 ulver er en betydelig nedgang fra 125-129 ulver som ble dokumentert i Norge i fjor, og for første gang siden 2015-2016 er det påvist under 100 ulver i landet, sier Kindberg.

89-92 ulver inkluderer 26 døde individer som alle med ett unntak (skadefelling) er kjent avlivet ved lisensjakt under registreringsperioden. Halvparten av disse ble felt i Norge, blant annet lederdyrene og fire årsvalper i grensereviret Ulvåa, mens de resterende 13 ble felt på svensk side i grenserevirene Kockohonka og Juvberget.

Les også:  Krimekspert Olav Rønneberg til "Åsted Norge"

Rovdata teller med døde ulver for at tallene skal være mest mulig sammenlignbare mellom år. Totalantallet på 89-92 reflekterer antall ulver i Norge inklusive grenserevir fra overvåkingssesongens start 1. oktober.

– Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 63-66 ulver, hvorav 37-38 ulver med helnorsk tilhold. Dette er en nedgang på 29-30 ulver, sammenlignet med de 92-96 ulvene som forrige vinter ble påvist med helt eller delvis tilhold i Norge etter at 33 døde ulver var trukket fra, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN).

Du har underveis i registreringsperioden kunnet følge med på ulv som registreres på DNA  i Rovdatas ulveteller. Det var ved overvåkingssesongens slutt 31. mars påvist 85 ulv i telleren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.