Narvik Havn starter godstog til og fra Finland

narvik havn

Narvik Havn KF, med støtte fra Nordland fylkeskommune, starter opp en ny regulær togrute mellom Narvik – Haparanda/Tornio – Narvik. Ruten legger til rette for økt transport over Narvik havn og jernbane fra Nord-Norge til Nordkalotten, Baltikum, Europa og Asia.

Godsruten er et viktig bidrag i fremtidens grønne bærekraftige logistikkløsning. Ruten vil ha oppstart i uke 17-2022, med avgang annenhver uke. Sentrale samarbeidspartnere er CargoNet og Nurminen Logistics.

Les også:  Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Narvik er det største logistikknutepunktet for containere i Nord-Norge hvor grønn og bærekraftig infrastruktur allerede er etablert. Derfor er et nytt og helhetlig jernbanetilbud mellom Narvik og Haparanda/Tornio, med faste ruter og god frekvens, helt naturlig.

Godsruten åpner opp nye markeder og gir et bedre logistikktilbud til næringslivet i landsdelen og nordområdet for øvrig. Investeringer innen grønn industri og prioriterte vekstnæringer som fiskeri og mineraler forutsetter også videre utvikling av effektive og gode logistikkløsninger, enten det er på bane, vei eller sjø.

Les også:  Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

Nordland Fylkeskommune er opptatt av å utvikle Ofotbanen. Et nytt tilbud for gods via Narvik havn og Ofotbanen er viktig for norsk nordområdepolitikk. Ofotbanen har også høy status som del av EU’s prioriterte jernbaneinfrastruktur i Europa.

CargoNet AS er valgt som samarbeidspartner på strekningen Narvik – Haparanda/Tornio. De er allerede godt etablert i Narvik med sin egen terminal, lang erfaring og distribusjonsnettverk i Norge. Nurminen Logistics Oy skal fungere som operatør og speditør til/fra Helsinki. Nurminen har ukentlige avganger til Baltikum, Europa og Asia, noe som styrker satsingen på transporter øst/vest.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.