NarkoTwitter får Rusreformprisen 2022

Årets prisvinner skiller seg ut på mange måter. NarkoTwitter er en uformell gruppering av ruspolitiske aktivister på Twitter, ofte med brukererfaring, som har blitt en viktig aktør i norsk rusdebatt.

– At NarkoTwitters medlemmer i hovedsak er anonyme, er en påminnelse om at brukere av ulovlige rusmidler ikke nyter samme ytringsfrihet som andre grupper, sier Hyldbakk.

Årets prisvinner skiller seg ut på mange måter.

– Gjennom en utrettelig innsats med innsynsbegjæringer og henvendelser til offentlige instanser har årets prisvinner sørget for flere avsløringer av ulovlig praksis på rusfeltet, sier Hallvar Hyldbakk, styreleder i Tryggere Ruspolitikk

Les også:  LESERINNLEGG: Vi har ikke råd til å tape tillit

NarkoTwitter er en uformell gruppering av ruspolitiske aktivister på Twitter, ofte med brukererfaring, som har blitt en viktig aktør i norsk rusdebatt. De vokste frem våren 2021 som et opprør mot en ruspolitikk som hadde gjort en stor gruppe mennesker rettsløse. Da Rusreformen ble stanset, tok NarkoTwitter fatt på et omfattende gravearbeid som én gang for alle skulle bringe uretten og myndighetsmisbruket på rusfeltet frem i lyset.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– At NarkoTwitters medlemmer i hovedsak er anonyme, er en påminnelse om at brukere av ulovlige rusmidler ikke nyter samme ytringsfrihet som andre grupper, sier Hyldbakk.

Daglig leder i Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr, mener NarkoTwitter med sin graving har bidratt til til svært viktige avsløringer:

– Takket være dem, har offentligheten fått vite at ruspolitiske aktivister er blitt utsatt for politisk overvåking av politiet, og at mange av landets videregående skoler har foretatt ulovlig urinprøvekontroll av elevene sine. NarkoTwitter har også dokumentert omfattende ulovlig tvangsmiddelbruk og rolleblanding i politiet, og de skal ha mye av æren for at et offentlig utvalg nå gransker politiet for samrøre med interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening.

Les også:  Sender regninga for høye strømpriser til Nord-Norge!

– Narkotwitter har vist at både organisasjoner på rusfeltet, offentlige instanser og mediehus har sviktet i flere tiår, da det var deres borgerjournalistikk som sørget for at disse forholdene endelig ble tatt tak i. Vi er dem alle en stor takk skyldig, sier Hyldbakk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.