Nakenvisitasjon er brudd på menneskerettigheter

elden advokatfirma

Tre tidligere innsatte som ble utsatt for mange hundre nakenvisitasjoner i fengsel har vunnet fram med sitt søksmål mot Staten etter at Oslo tingrett har fastslått at det var et brudd på deres menneskerettigheter.

– Vi mener dette en riktig dom. Den bekrefter at våre klienter har vært utsatt for krenkelse av sine rettigheter nedfelt i både menneskerettskonvensjonen og Grunnloven. De har vært utsatt for nedverdigende behandling, sier advokat Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Avgjørelsen er i tråd med flere avgjørelser fra Høyesterett de seneste årene.

– Vi har vært noe overrasket over at staten ønsket omkamp nok en gang, fortsetter advokatene.

Les også:  Fra 1. juli kan Tolletaten ta alkotest av motorvognførere i tollkontroll

De tidligere innsatte ble ikke tilkjent erstatning for de menneskerettighetsbruddene de har vært utsatt for, fordi tingretten mener at det ikke finnes grunnlag for det etter norsk rett.

– At tingretten finner at det ikke kan kreves oppreisningserstatning for menneskerettighetsbrudd, innebærer at Norge bryter med forpliktelsene etter menneskerettighetskonvensjonen, sier advokat Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning.

Klientene er gjort kjent med innholdet i dommen, og vil nå bruke tid på å gjennomgå den. Det har vært en tung og lang prosess, og saken har stor betydning både for dem personlig og for svært mange andre.

Les også:  LESERINNLEGG: Dårlig rettssikkerhet for studenter

Via sine advokater ønsker de å formidle følgende:

Klient 1: 

– Jeg føler jo at jeg blir glad for at jeg har fått medhold, men samtidig er jeg skuffet over at ikke retten gir meg en erstatning, fordi de sier jo at vi har rett på reparasjon. Nakenvisitasjonene var en enorm ydmykelse og påkjenning. Jeg har mange følelser i dag, og det er vanskelig å sette ord på de nå. Men jeg er lettet.

Klient 2:

Jeg er lettet over at jeg blir hørt og trodd på det jeg har opplevd, og jeg er veldig fornøyd med at dommen slår fast at det var en krenkelse etter både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven.

Les også:  Fremtidens trådløse nettverk: Utforskingen av 6G i Norge

Klient 3:

Jeg er veldig lettet, men ikke helt overrasket. Samtidig gleder jeg meg til å lage ny rettspraksis på retten til oppreisning. Vi tar en for laget her, og dette er en viktig sak for mange.

– Vi vil anke den delen av dommen der vi ikke vant fram. Når lovgiver har feilet, må domstolene ta ansvar for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser til å kompensere  for menneskerettighetsbrudd, avslutter advokat Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.