NAF vil ha bompenge-garanti fra ny regjering

naf

2021 blir et nytt rekordår for bompenger. – En ny regjering må sikre at bompengebelastningen ikke fortsetter å øke. Høye bompenger rammer hardest de med minst fra før, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Nær en av tre med lave inntekter oppgir at de vil få utfordringer dersom bompengeregningen øker med opptil 500 kroner i måneden. Det viser en ny undersøkelse utført av Kantar for medlemsorganisasjonen NAF. Samtidig går det mot nye bompenge-rekorder.

– Bompenger er usosialt og slår hardest ut for de som har lave inntekter. Andelen som oppgir at de vil streve med en økning i bompengene stiger jo lavere inntekt folk har, sier Ryste.

Les også:  Salget av lavprisprodukter øker kraftig

NAFs Trafikantbarometer 2021 viser at husholdninger med opp til 400 000 kroner i inntekt er sårbare dersom bompengene øker. Men også andre inntektsgrupper vil rammes.

I år er det ventet at bilistene må ut med 13,7 milliarder i bompenger, ifølge anslag fra Samferdselsdepartementet. Det er en økning fra 11,4 milliarder som er beregnet at bilistene vil ha betalt inn i 2020. I byene ventes det at bompengeinntektene vil gå ned, fordi andelen elbiler øker. Elbilistene får i dag rabatt i bompengestasjonene.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Her må det jobbes på to fronter. Vi ser nå at bompengeinntektene i de store byene synker samtidig som det blir flere elbiler på veiene. Da må staten garantere for denne differansen, slik at betalingene ikke skyves over på andre bilister. Samtidig må en ny regjering legge frem en plan for å få ned de totale bompengene. Det kan ikke fortsette å vokse inn i himmelen, sier Ryste.

Bompengeselskapenes samlede gjeld er nå på 63 milliarder kroner, som er penger som skal tas inn fra bilistene i årene som kommer. Dersom anslagene for 2020 stemmer når bompengene rapporteres i statsbudsjettet som legges frem i oktober, vil bilistene ha betalt inn 11,4 milliarder. Estimatet for 2021 er rekordhøye 13,7 milliarder. 

Les også:  Røykvarsler og pulverapparat: - En veldig billig livsforsikring

– Bompenger er en avgift hvor man betaler like mye uavhengig av hva man tjener. Dette gjør at bompenger er mest krevende for de med de laveste inntektene. Man har ikke et lavere transportbehov fordi man tjener lite, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.